Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

ANUNT PRIVIND SELECTIA DE OFERTE SERVICII DE ARHIVARE
DESCRIERE:

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA DE OFERTE

 

În atenția tuturor persoanelor interesate

 

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Proiect Construct S.R.L. – în faliment, cu sediul în comuna Dornești, sat Dornești, str. Topitoriei, nr. 71/S, județul Suceava, având CUI 17576149, J33/688/2005, numită prin Sentința Civilă nr. 218/02.05.2018 a Tribunalului Suceava – Secția a II-a Civilă, dos. nr. 2069/86/2017, organizează selecție de oferte servicii de arhivare în vederea prelucrării (verificare, selecționare, inventarierere, legale) și depozitării arhivistice, cu respectarea legislației în vigoare, a documentelor de arhivă aparținând acestei societăți (aprox.  4 ml).

Persoanele interesate sunt rugate, ca până la data de 29.07.2022, să ne comunice prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro sau prin fax la nr. 0230 563 370, o ofertă financiară generală care să cuprindă cel puțin următoarele informații și documente cu precizarea că în conformitate cu Hotărârea nr. 3/2019 pentru modificarea şi completarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare este 3 euro/ml/an (conform art. 117, alin. 2 din Statut):

­   prețul serviciilor de prelucrare arhivistică pentru fiecare metru liniar de arhivă de forma euro/ml:

­   prețul serviciilor de depozitare arhivistică pentru fiecare metru liniar de arhivă de forma euro/ml/lună;

­   menționarea faptului că preluarea fondului arhivistic de la sediul practicianului în insolvență se va efectua cu titlu gratuit de către prestator;

­   copia autorizației de funcționare eliberată de ANR pentru prestarea de servicii arhivistice de ”prelucrare arhivistică”, în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

­   copia autorizației de funcționare eliberată de ANR pentru prestarea de servicii arhivistice de ”depozitare arhivistică”, în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

Criteriul care va sta la baza selectării ofertelor primite va fi prețul cel mai mic. Criteriul de punctaj va fi acordat pentru prețul ofertat pentru fiecare tip de serviciu (prelucrare sau depozitare), în funcție de ofertele înregistrate. Astfel, oferta cu prețul cel mai mare dintre cele depuse va fi punctată cu 2 puncte iar celelalte oferte, în ordinea descrescătoare a prețului oferit, vor fi punctate cu câte un punct suplimentar începând de la pragul de 2 puncte, urmând ca oferta cu cel mai mic preț oferit să obțină punctajul maxim, conform exemplului de mai jos:

Ofertant

Preț Servicii Prelucrare Arhivistică (euro/ml)

Punctaj

Preț Servicii Depozitare Arhivistică (euro/ml/lună)

Punctaj

Total Punctaj Obținut

Ofertant nr. 1

14

3

0,25

4

7

Ofertant nr. 2

15

2

0,30

3

5

Ofertant nr. 3

13

4

0,50

2

6

În cazul ofertelor care obțin același punctaj, criteriul de departajare va fi data depunerii ofertei, ofertantul care a depus primul oferta fiind declarat câștigător.[*]

 

 

Lichidator judiciar,

Proleader Insolv I.P.U.R.L.

Practician în insolvență,

Ec. Șerban Mihaiela-Gabriela

 [*] Tehnoredactat T.A.


Data notificare 23/06/2022, ora 10:35  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/01/2023, ora 10:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
25/01/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
20/01/2023, ora 10:40
Vanzare bunuri imobile SC Lacto Zaharia SRL
detalii
20/01/2023, ora 08:35
Anunt privind selectia de oferte
detalii

toate notificările