Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Anunt Vanzare Oferta Directa Imobil Frumosu-Lacto-Zaharia SRL
DESCRIERE:

ANUNȚ DE VÂNZARE

pe bază de ofertă directă

 

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L. (succesoarea în drepturi și obligații a Cabinetului Individual de Insolvență Șerban Mihaiela-Gabriela), cu sediul procesual ales la sediul secundar și de corespondență din municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro și cu sediul profesional situat în municipiul Suceava, bulevardul George Enescu, nr. 16A, sc. A, ap. 5, identificată prin CIF 32539586, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membru UNPIR în baza atestatului nr. 2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Lacto-Zaharia S.R.L. - societate aflată în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat în comuna Frumosu, sat Deia, nr. 761, județul Suceava, identificată prin CUI 6526480, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/1909/1994, numită prin Sentința Civilă nr. 834/14.05.2013, pronunțată de Tribunalul Suceava - Secția Civilă în dosarul nr. 15208/86/2011*, vă înştiinţăm cu privire la oportunitatea de a achiziționa, individual sau în bloc, pe bază de ofertă directă, o construcție structurată pe 2 nivele (P+1E) destinată secției pentru industrializarea laptelui, al cărei preț de piață stabilit prin evaluare este de 366.000,00 lei fără TVA, fiind scutit de plata taxei pe valoarea adăugată în baza prevederilor articolului 141, alin. (2), lit. f) din Legea numărul 571/2003 privind Codul Fiscal. Caracteristicile generale ale construcției sunt următoarele:

-situată în comuna Frumosu, satul Deia, nr. 761, județul Suceava;

-amplasată pe o suprafață de 973 mp teren construit;

-înscrisă în cartea funciară nr. 30519 a Comunei Frumosu, sub numărul cadastral 382-C1;

-a fost supusă subzidirilor de rezistență, recompartimentării și supraînălțării cu un etaj;

-dispune de placaje interioare murale;

-dispune de pardoseli cu faianță și gresie pe aproximativ 80% din suprafețe;

-dispune de instalații de energie electrică, alimentare cu apă, canalizare

-prezintă rețele electrice de forță;

-dispune de spații climatizate și spațiu frigorifer;

-are în dotare rețea de hidranți externi.


Oferta financiară scrisă privind achiziția bunului imobil sus-menționat se va depune la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, împreună cu dovada în original de depunere a garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul oferit.


Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunului imobil care face obiectul licitației, este obligat să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestuia, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.


De asemenea, în cazul în care doriți mai multe informații cu privire la bunul oferit spre vânzare nu ezitați să ne contactați telefonic la unul din numerele 0230 22 11 77, 0748 28 22 90, prin fax la numărul 0230 56 33 70 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro sau vizitați website-ul nostru www.insolventasuceava.ro.


Data notificare 17/06/2015, ora 19:40  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

23/11/2022, ora 11:55
Publicatia de vanzare bun imobil - SC Proiect Construct SRL
detalii
22/11/2022, ora 13:20
Publicatie vanzare terenuri S.C. TEHNO ROVA S.R.L.
detalii
18/11/2022, ora 12:10
PULBICATIE DE VANZARE BUN IMOBIL -S.C. LUCEX PRODIMPEX SRL
detalii
17/11/2022, ora 11:35
publicatie de vanzare bun imobil - S.C. LUC&SON SRL -OFERTA DIRECTA
detalii

toate notificările