Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Anunt selectie prestatori servicii de prelucrare si depozitare arhivistica 2017
DESCRIERE:

ANUNȚ

  În atenția tuturor persoanelor interesate

 

 Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul procesual situat în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membră UNPIR în baza atestatului nr. 2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, aducem la cunoștința tuturor operatorilor economici autoriazați de către Arhivele Naționale ale României în prestarea serviciilor de prelucrare și depozitare arhivistică faptul că în perioada 17.01.2017 – 29.01.2017 organizăm o selecție de oferte în vederea desemnării unui operator economic cu care să colaborăm începând cu anul 2017.

Persoanele interesate sunt rugate să ne comunice prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro sau prin fax la nr. 0230563370, o ofertă financiară generală care să cuprindă cel puțin următoarele informații și documente:

 - prețul serviciilor de prelucrare arhivistică pentru fiecare metru liniar de arhivă de forma euro/ml:

- prețul serviciilor de depozitare arhivistică pentru fiecare metru liniar de arhivă de forma euro/ml/lună;

- menționarea faptului că preluarea fondului arhivistic de la sediul practicianului în insolvență se va efectua cu titlu gratuit de către prestator;

- copia autorizației de funcționare eliberată de ANR pentru prestarea de servicii arhivistice de ”prelucrare arhivistică”, în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

- copia autorizației de funcționare eliberată de ANR pentru prestarea de servicii arhivistice de ”depozitare arhivistică”, în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

Criteriul care va sta la baza selectării ofertelor primite va fi prețul cel mai mic. Criteriul de punctaj va fi acordat pentru prețul ofertat pentru fiecare tip de serviciu (prelucrare sau depozitare), în funcție de ofertele înregistrate. Astfel, oferta cu prețul cel mai mare dintre cele depuse va fi punctată cu 2 puncte iar celelalte oferte, în ordinea descrescătoare a prețului oferit, vor fi punctate cu câte un punct suplimentar începând de la pragul de 2 puncte, urmând ca oferta cu cel mai mic preț oferit să obțină punctajul maxim.

În cazul ofertelor care obțin același punctaj, criteriul de departajare va fi data depunerii ofertei, ofertantul care a depus primul oferta fiind declarat câștigător.


Data notificare 16/01/2017, ora 11:20  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

23/11/2022, ora 11:55
Publicatia de vanzare bun imobil - SC Proiect Construct SRL
detalii
22/11/2022, ora 13:20
Publicatie vanzare terenuri S.C. TEHNO ROVA S.R.L.
detalii
18/11/2022, ora 12:10
PULBICATIE DE VANZARE BUN IMOBIL -S.C. LUCEX PRODIMPEX SRL
detalii
17/11/2022, ora 11:35
publicatie de vanzare bun imobil - S.C. LUC&SON SRL -OFERTA DIRECTA
detalii

toate notificările