Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Bunuri scoase la vânzare

Aparat de sudură marca Telwin, tip Digital Supporter 9000
Categoria Diverse  
Localitatea Suceava    
Data licitatie 1 30/03/2015    
Data licitatie 2 30/04/2015    
Data licitatie 3 29/05/2015    
Firma AUTOPLUS S.R.L.
Valoare evaluata 5.580 RON Pret pornire 5.580 RON

Poze

Descriere

DOSAR NR. 12337/86/2011*

DEBITOR: S.C. AUTOPLUS S.R.L.

în faliment, in bankruptcy, en faillite

CUI 13715678, Nr. Reg. Com. J33/105/2001

  

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE


Societatea profesională Proleader Insolv I.P.U.R.L. (succesoare în drepturi și obligații a Cabinetului Individual de Insolvență Șerban Mihaiela-Gabriela), cu sediul procesual ales în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, judeţul Suceava, tel./fax 0230 22 11 77, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvență ec. Șerban Mihaiela-Gabriela, desemnată lichidator judiciar al debitoarei S.C. Autoplus S.R.L. cu sediul în municipiul Suceava, str. Mărășești, nr.44, bl. T1, parter, judeţul Suceava, CUI 13715678, număr de ordine în registrul comerţului J33/105/2001, numit prin Sentința Civilă nr. 1471/05.11.2013, a Tribunalului Suceava - Secția civilă, în dosarul nr. 12337/86/2011*, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin ofertă directăindividual sau în bloc, a următoarelor bunuri mobile:

-un aparat de sudură marca Telwin, tip Digital Supporter 9000, fabricat în anul 2007, folosit, la prețul de 4.500,00 lei la care se adaugă TVA (valoare de piață conform raportului de evaluare întocmit de expert evaluator ing. ec. Skokan Niculae), respectiv la prețul de 5.580,00 lei inclusiv TVA;

-o macara tip MECA, FC 10 A cu o capacitate de 1.000 Kg, fabricată în anul 2008, folosită, la prețul de 900,00 lei la care se adaugă TVA (valoare de piață conform raportului de evaluare întocmit de expert evaluator ing. ec. Skokan Niculae), respectiv la prețul de 1.116,00 lei inclusiv TVA.


Persoanele interesate de prezenta ofertă de vânzare directă sunt rugate să ne comunice interesul de a achiziţiona bunul prezentat mai sus prin transmiterea unei oferte financiare în original, la sediul nostru din municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, ofertă ce va fi acceptată numai după supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală a Creditorilor. După aprobarea Adunării Generale a Creditorilor, va avea loc procedura de supralicitare, conform legislației în vigoare.


Oferta financiară de achiziție trebuie să fie datată, însușită (prin semnătură/semnătură și ștampilă) și însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

-copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică, însoțite de copii ale documentelor de identitate ale reprezentanților legali sau ale persoanelor care semnează/depun oferta;

-buletin/carte de identitate în copie, în cazul ofertanților persoane fizice;

-dovada în original a achitării garanției de achiziție de minim 10% din prețul de pornire, în contul de lichidare deschis pe numele debitoarei la BCR S.A., sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;

-împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

-certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.


Persoanele care au depus ofertă financiară de cumpărare directă și care după aprobarea acesteia de către Adunarea Generală a Creditorilor și după finalizarea procedurii de supralicitare nu vor mai dori să achiziționeze bunul/bunurile ofertate, vor pierde garanția de 10% depusă pentru garantarea achiziției.


Vizitarea bunurilor mobile oferite spre vânzare, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de ofertare și de deplasare la locul de amplasare al bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei S.C. Autoplus S.R.L. – în faliment, în bankruptcy, en failite.


Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile care fac obiectul licitației, este obligată să informeze lichidatorul judiciar cu privire la acest aspect, înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.


Detalii privind bunurile scoase la vânzare şi alte informaţii suplimentare se pot obţine direct la sediul lichidatorului judiciar, telefonic prin apelarea numerelor de telefon 0230 22 11 77, 0748 28 22 90, sau prin e-mail prin transmiterea unei solicitări în acest sens pe adresa office@insolventasuceava.ro, în timpul programului de lucru, respectiv în fiecare zi de luni până vineri între orele 08:30 - 17:30.

  

Lichidator judiciar,

Proleader Insolv I.P.U.R.L.

Practician în insolvenţă,

Ec. Şerban Mihaiela-Gabriela


  Download publicatie de vanzare
 

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

25/03/2020, ora 14:25
SUSPENDARE LICITATII PUBLICE CU STRIGARE
detalii
04/03/2020, ora 14:40
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
03/03/2020, ora 16:35
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii
28/02/2020, ora 14:50
Publicatie vanzare bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL - L. 12.03.2020, 19.03.2020
detalii

toate notificările