Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Bunuri scoase la vânzare

CD-uri de muzică populară ”Pamfil Roata”, noi
Categoria Diverse  
Localitatea Suceava    
Data licitatie 1 18/03/2015    
Data licitatie 2 25/03/2015    
Data licitatie 3 01/04/2015    
Firma S.C. Crision Company S.R.L.
Valoare evaluata 4.980 RON Pret pornire 3.984 RON

Poze

Descriere

Societatea profesională Proleader Insolv I.P.U.R.L. (succesoare în drepturi și obligații a C.I.I. Șerban Mihaiela-Gabriela), cu sediul procesual ales în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, judeţul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvență ec. Șerban Mihaiela-Gabriela, desemnată lichidator judiciar al debitoarei S.C. Crision Company  S.R.L. cu sediul social în municipiul Suceava, str. Grigore Alex. Ghica, nr. 150, județul Suceava, având CUI 18996868, număr de ordine în registrul comerţului J33/1111/2006, numit prin Sentința nr. 767/27.05.2014, în dosarul nr. 6350/86/2013 al Tribunalului Suceava – Secția Civilă, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de Procedură Civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei constând în:

- un cuptor pentru patiserie ”Gierre Briotek Line”, seria 40833, termoventilat convecție, electric 380V-220V, 6kW, dotat cu vaporizator, model Brio Maxi, capacitate și dotare 4 tăvi aluminiu 60x40 cm, an PIF 2005, utilizat, fără cablu de alimentare la prețul de pornire de 3.024,00 lei fără TVA (prețul de evaluare diminuat cu 20%), cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

- 600 CD-uri de muzică populară ”Mihaela Sfichi”, noi, la prețul de pornire de 3.984,00 lei fără TVA (prețul de evaluare diminuat cu 20%), cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

- 600 CD-uri de muzică populară ”Pamfil Roată”, noi, la prețul de pornire de 3.984,00 lei fără TVA (prețul de evaluare diminuat cu 20%), cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație.


Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul procesual al Proleader Insolv I.P.U.R.L. din municipiul Suceava, str. Universității, nr. 18, județul Suceava, la data de 18.03.2015, la ora 12:00, în caz de neadjudecare a bunului, licitația urmând a se relua în zilele de 25.03.2015, 01.04.2015, 08.04.2015, la aceeași oră.


Cererea scrisă din care să rezulte intenția de a participa la licitație se va depune la sediul procesual al lichidatorului judiciar menționat mai sus, cu cel puțin 24 de ore înaintea datei de ținere a ședinței de licitație și va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente:

- copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;

- dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul de lichidare deschis pe numele debitoarei la BCR S.A., Sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;

- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.


Ofertanții care s-au înscris pentru participarea la licitație și care, în cursul licitației, nu vor licita, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație.


Vizualizarea bunurilor mobile oferite spre vânzare aflate în proprietatea debitoarei S.C. Crision Company  S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de deplasare la locul de depozitare al bunurilor.


Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile care fac obiectul licitației, este obligată să informeze lichidatorul judiciar cu privire la acest aspect, înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.


Detalii privind bunurile scoase la vânzare şi alte informaţii suplimentare se pot obţine direct la sediul lichidatorului judiciar, telefonic prin apelarea numerelor de telefon 0230-221177, 0748 28 22 90, 0757 57 68 95 sau pe e-mail prin transmiterea unei solicitări în acest sens pe adresa office@insolventasuceava.ro sau insolventasuceava@gmail.com.


  Download publicatie de vanzare
 

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

25/03/2020, ora 14:25
SUSPENDARE LICITATII PUBLICE CU STRIGARE
detalii
04/03/2020, ora 14:40
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
03/03/2020, ora 16:35
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii
28/02/2020, ora 14:50
Publicatie vanzare bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL - L. 12.03.2020, 19.03.2020
detalii

toate notificările