Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Cladire cu destinatie birou si centru de productie si terenul aferent în suprafata de 3000 mp
DESCRIERE:

                              PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera nr. 7, județul Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, CIF RO32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Coradina Iași S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en en faillite, cu sediul social situat în municipiul Iaşi, Strada Popăuți, Nr. 2-4, camera 5, nr. cadastral 6992/2, corp clădire C1/1/2/1, Etaj 1, Judet Iaşi, CUI 13631666, Nr. ONRC J J22/150/2014, numită prin Sentința Civilă nr. 1352/05.10.2017, dos. nr. 6714/99/2014 al Tribunalului Iași - Secția a II-a Civilă-Faliment, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de Procedură Civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, vânzarea urmând a se efectua individual sau în bloc a următoarelor bunuri mobile și imobile proprietatea debitoarei:
A. BUNURI IMOBILE
Clădire cu corp de extindere, clădire în suprafață totală de aproximativ 480,57 mp care a avut destinația de birou și centru de producție și terenul aferent în suprafață de 3.000 mp, imobile situate în comuna Frasin, sat Bucșoaia, județul Suceava identificată cu număr cadastral:C1 și număr topografic: 1678, înscrise în Cartea Funciară nr. 31220 a UAT Frasin(echivalentul C.F. vechi nr. 1119), imobile evaluate prin Raportul de evaluare la suma totală de 241.800 lei fără TVA, echivalentul a 51.968 euro la cursul B.N.R. din data de 18.04.2018;
B. BUNURI MOBILE a căror valoare a fost stabilită prin Raportul de evaluare din data de 25.06.2018 după cum urmează:
a) Mijloace de transport:

1. Autoturism marca Dacia Break JBM, an fabricație 1998, de culoare albă, serie șasiu: UU1R13311X2804803, serie motor:305904 nr. înmatriculare SV-07-LRU, evaluat la suma de 890,00 lei fără TVA;
2. Autoutilitară marca Dacia Furgon 1305 SFSB 2 RI-F în două portiere, an fabricație 2002, serie șasiu: UU1D1611923047560, serie motor:0029762, de culoare albă, nr. înmatriculare: SV-07-LRW, evaluat la suma de 890,00 lei fără TVA;
3. Autoturism marca Ford Focus 1,8 TDI, an fabricație 2001, serie șasiu WF0NXXGCDN1U66771, de culoare albă, nr. înmatriculare SV-06-TVV, evaluat la suma de 5.400,00 lei;

b) Utilaje și aparatură pentru activitatea de inginerie și consultanță tehnică legată de aceasta:
4. Calibrator portabil TL, TTR, nAmV, fabricat în anul 2004 de către producătorul Eurotron, evaluat la suma  de 210,00 lei fără TVA;
5. Instalație de calibrare pentru presiune, cod MF, 3DP600, fabricată în anul 1980, evaluată la suma de 1.760,00 lei fără TVA;
6. Calibrator simulator TL TTR nAmV, cod M200+, SPT 1, fabricat în anul 2010 de către producătorul Inmb Iași, evaluat la suma de 730,00 lei fără TVA;
7. Sursă curent-tensiune cod 2825 9, fabricată în anul 2004, evaluată la suma de 190,00 lei fără TVA;
8. Aparat de măsurare rigiditate dielectrică, WE 2511, cod HT7050, fabricat în anul 1996 de către producătorul IRMES S.A., evaluat la suma de 250,00 lei fără TVA;
9. Mașină de poziționat lipit smd CSM 46/60, fabricată în anul 1989 de către producătorul Philips, evaluată la suma de 4.160,00 lei fără TVA:
10. Cuptor HR 330/15, fabricat în anul 2000 de către producătorul H.P. HeebGmbH, evaluat la suma de 500,00 lei fără TVA;
11. Calibrator pentru împerechere TTR, fabricat în anul 2004, evaluat la suma de 990,00 lei fără TVA;
12. Etuvă uscare WSU 202, fabricată în anul 2000 de către producătorul WLW, evaluată la suma de 1.000,00 lei fără TVA;
13. Climatizor Big Dipper, fabricat în anul 2000 de către producătorul APS, evaluat la suma de 370,00 lei fără TVA;
14. Container tip Contis fabricat în anul 2004, evaluat la suma de 150,00 lei fără TVA;
15. Multimetru Keithlei 2700, fabricat în anul 2000, evaluat la prețul de 100,00 lei fără TVA;
16. Aparat sudură Telming 170 UTIL 166, fabricat în anul 2004 de către producătorul Helvi, evaluat la suma de 220,00 lei fără TVA;
17. TTR Etalon ptr. 100, fabricat în anul 2000 de către producătorul Keithlei, evaluat la suma de 100,00 lei fără TVA;
18. Stație de lipire  SMD 2004A, fabricată în anul 2004, evaluată la suma de 100,00 lei fără TVA;
19. Osciloscop digital 2 canale HM 303-5, fabricat în anul 2004 de către producătorul Hameg, evaluat la suma de 1.250,00 lei fără TVA;
20. Sursă curent tensiune cod 2825.9, 3015, fabricată în anul 2004 de către producătorul Protek, evaluată la suma de 190,00 lei fără TVA;
21. Instalație de verificat termorezistențe fabricată în anul 2004, evaluată la suma de 2.470,00 lei fără TVA;
22. Instalație de verificat contoare energie termică, fabricată în anul 2004, evaluată la suma de 290,00 lei fără TVA;
23. Instalație masică pentru verificarea și etalonarea apometrelor SVG 72.3, fabricată în anul 2004 de către producătorul ACK, evaluată la suma de 2.480,00 lei fără TVA;
24. Unitate centrală Forte Quattro, fabricată în anul 2004 de către producătorul Foton 2000 Self, evaluată la suma de 1.610,00 lei fără TVA;
25. Vacuumetru Digital LP Call, fabricat în anul 2004 de către producătorul Keller, evaluat la suma de 320,00 lei fără TVA;
c) Mobilier birou:
26. Mobilier birou, fabricat în anul 2004, evaluat la suma de 570,00 lei fără TVA;
27. Mobilier birou, fabricat în anul 2004, evaluat la suma de 260,00 lei fără TVA;
28. Mobilier birou, fabricat în anul 2004, evaluat la suma de 220,00 lei fără TVA;
d) Aparatură de birotică:
29. Imprimantă laser A4, fabricată în anul 2004, evaluată la suma de 150,00 lei fără TVA;
30. Monitor color 17”, fabricat în anul 2004, evaluat la suma de 70,00 lei fără TVA;
31. Centrală telefonică Romcon AV20, fabricată în anul 2004 de către producătorul KT System, evaluată la prețul de 70,00 lei, fără TVA;
32. Calculator magnetic, fabricat în anul 2004, evaluat la suma de 240,00 lei fără TVA.
       Bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei S.C. Coradina Iași SRL au valoarea de piață în sumă totală de 28.200 lei fără TVA, stabilită prin raportul de evaluare nr. NSK 063a/25.06.2018 întocmit de către expertul evaluator ing.ec. Skokan Niculae.
      La a treia etapă a licitației publice, prețul de pornire al licitației stabilit pentru bunurile debitoarei S.C. Coradina Iași S.R.L. va fi după cum urmează:
A. Pentru bunul imobil constând într-o clădire cu corp de extindere, clădire în suprafață totală de aproximativ 480,57 mp care a avut destinația de birou și centru de producție și terenul aferent în suprafață de 3.000 mp, imobile situate în comuna Frasin, sat Bucșoaia, județul Suceava identificată cu număr cadastral:C1 și număr topografic: 1678, înscrise în Cartea Funciară nr. 31220 a UAT Frasin(echivalentul C.F. vechi nr. 1119), prețul de pornire al licitației va fi egal cu valoarea de piață a acestuia stabilită prin raportul de evaluare la data de 25.06.2018 diminuată cu 20%, respectiv va fi suma de 193.440 lei la care se adaugă TVA, rezultând o valoare totală de 230.193,60 lei inclusiv TVA;
B. Pentru bunurile mobile aflate în proprietatea debitoarei S.C. Coradina Iași S.R.L. enumerate în tabelul de mai jos, prețurile de pornire a licitației publice cu strigare vor fi următoarele: 
Nr.crt Denumire bun mobil Prețul de pornire al licitației stabilt prin Raporul de evaluare diminuat cu 20%
1. Calibrator portabil TL, TTR, nAMV, fabricat în anul 2004 168,00
2. O Instalație de calibrare pentru presiune, cod MF, 3DP600, fabricată în anul 1980 1.408,00
3. Un calibrator simulator TL TTR nAmV, cod M200+, SPT 1, fabricat în anul 2010
584,00
4. Sursă curent tensiune cod 2825 9, fabricată în anul 2004 152,00
5. Aparat măsurare rigiditate dielectrică, WE 2511, cod HT7050, fabricat în anul 1996 200,00
6. Mașină de poziționat lipit smd CSM 46/60, fabricată în anul 1989 3.328,00
7. Cuptor HR 330/15, fabricat în anul 2000 400,00
8. Calibrator pentru împerechere TTR, fabricat în anul 2004 792,00
9. Etuvă uscare WSU 202, fabricată în anul 2000 800,00
10. Climatizor Big Dipper, fabricat în anul 2000 296,00
11. Autoturism marca Dacia Break JBM, an fabricație 1998, de culoare albă, serie șasiu: UU1R13311X2804803, nr. înmatriculare SV-07-LRU 712,00
12. Container tip Contis, fabricat în anul 2004 120,00
13. Multimetru Keithlei 2700, fabricat în anul 2000 80,00
14. Autoutilitară marca Dacia 1305 SFSB 2 RI-F în două portiere, an fabricație 2002, serie șasiu: UU1D1611923047560, de culoare albă, nr. înmatriculare: SV-07-LRW 712,00
15. Aparat sudură Telming 170 UTIL 166, fabricație 2004 176,00
16. Autoturism marca Ford Focus, an fabricație 2001, serie șasiu WF0NXXGCDN1U66771, de culoare albă, nr. înmatriculare SV-06-TVV 4.320,00
17. TTR Etalon ptr. 100, fabricat în anul 2000 80,00
18. Stație de lipire SMD 2004A, fabricată în anul 2004 80,00
19. Osciloscop digital 2 canale HM 303-5, fabricat în anul 2004 1.000,00
20. Sursă curent tensiune cod 2825.9, 3015, fabricată în anul 2004 152,00
21. Instalație de verificat termorezistențe fabricată în anul 2004 1.976,00
22. Instalație de verificat contoare energie termică, fabricată în anul 2004 232,00
23. Instalație masică pentru verificarea și etalonarea apometrelor SVG 72.3, fabricată în anul 2004 1.984,00
24. Unitate centrală Forte Quattro, fabricată în anul 2004 1.288,00
25. Vacuumetru Digital LP Call, fabricat în anul 2004 256,00
26. Mobilier birou, fabricat în anul 2004 456,00
27. Imprimantă laser A4, fabricată în anul 2004 120,00
28. Monitor color 17”, fabricat în anul 2004 56,00
29. Mobilier birou, fabricat în anul 2004 208,00
30. Centrală telefonică Romcon AV20, fabricată în anul 2004 56,00
31. Mobilier birou, fabricat în anul 2004 176,00
32. Calculator magnetic, fabricat în anul 2004 192,00
 TOTAL VALOARE DE PIAȚĂ STABILITĂ PRIN EVALUARE DIMINUATĂ CU 20% 22.560 LEI
Pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile prevăzute în tabelul de mai sus, prețul de pornire al licitației este suma de 22.560 lei fără TVA. (valoarea de piață stabilită prin Raportul de evaluare diminuată cu 20%).
Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. situat în sat Sfântu Ilie, comuna Șcheia, str. Teilor, nr.2, camera nr.7, județul Suceava, în ședințe săptămânale la data de 15.11.2018, orele 13:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua în datele de 22.11.2018, 29.11.2018 respectiv 06.12.2018 la aceeași oră.
Pentru participarea la licitația publică cu strigare, solicitantul, va achita o garanție de participare de minim 10% din prețul de pornire al licitației prevăzut în publicația de vânzare a termenului de licitație respectiv și va depune cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data și ora licitației prevăzute în publicația de vânzare, o cerere scrisă la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. situat în Sat Sfântu Ilie, comun Șcheia, str. Teilor, nr.2, camera nr.7, județul Suceava, sau o va transmite prin poștă cu scrisoare recomandată de primire (sau prin curierat rapid), sau prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro – prin scanare – din care să rezulte explicit intenția de a participa la licitația publică cu strigare de la termenul, data și ora menționate în publicația de vânzare emisă de lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL pentru termenul respectiv de licitație publică cu strigare.
Cererea scrisă pentru participarea la ședința de licitație publică cu strigare trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:
 Pentru persoane juridice:
 Documentele de înființare a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);
 Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;
 Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;
 Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% se va face în contul bancar de lichidare nr. RO52BUCU1702235341041RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Coradina Iași S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..
Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.
Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

• Pentru persoane fizice:
 Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează cererea de participare la licitația publică cu strigare;
 Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;
 Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% se va face în contul bancar de lichidare nr. RO52BUCU1702235341041RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Coradina Iași S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..
Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.
Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.
Licitația publică cu strigare se va desfășura la locul, termenul și ora prevăzute în publicația de vânzare respectivă, prin strigări succesive de 3 (trei) ori a prețului de pornire respectiv, cât și pentru fiecare pas de licitare, după care lichidatorul judiciar va striga cine oferă mai mult peste prețul oferit.
Creșterea prețului oferit de participanți se va face prin „pași de licitare” în cuantum de 5% din ultimul preț oferit. Dacă la a treia strigare a ultimului preț oferit nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul judiciar va adjudeca bunurile în favoarea participantului respectiv care a oferit ultima sumă.
Adjudecarea se va putea face și în situația în care a fost un singur participant la licitația publică cu strigare.
„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunurilor adjudecate la respectivul termen de licitație publică cu strigare.
După anunțarea verbală de către lichidatorul judiciar a câștigătorului licitației publice, se va întocmi un proces verbal de licitație, care va fi semnat de către lichidatorul judiciar, adjudecatarul bunurilor care au făcut obiectul licitației publice cu strigare, precum și de către ceilalți participanți la licitația de la acel termen.
Procesul verbal de adjudecare, în conf. cu art. 852 din Noul Cod de procedura civila, se va întocmi de către lichidatorul judiciar în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenței de preț de către adjudecatar cât și a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al debitorului.
 „Garanția de participare” depusă de către persoanele care au participat la licitația publică cu strigare și care nu au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data ținerii licitației publice cu strigare.
Dacă adjudecatarul nu achită prețul adjudecat al bunurilor care au făcut obiectul licitației respective la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, va pierde garanția de participare la licitație și se va organiza o nouă licitație cu strigare la un alt termen stabilit de lichidatorul judiciar, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferența de preț între prețul adjudecat și neachitat de către adjudecatar și noul preț obținut prin vânzarea bunurilor respective la noua licitație, acesta fiind obligat și la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitații, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.
Până la predarea dovezii de achitare a prețului integral și a întocmirii actului de adjudecare, adjudecatarul nu va putea exercita atributele de posesie și folosință asupra bunului și nu va putea efectua nici un act de dispoziție materială sau juridică (ex: vânzare, închiriere, etc.).
Adjudecatarul va suporta și achita, separat de prețul licitației, toate cheltuielile cu privire la transferul de proprietate (sumele de bani constând în cheltuieli de manipulare, transport, etc.).
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile și imobile care fac obiectul licitației publice cu strigare sunt obligate să informeze în scris și motivat lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor conform publicațiilor de vânzare, dată după care nu vor mai putea formula pretenții cu privire la bunurile care au făcut obiectul vânzării la licitație publică cu strigare.
Detalii suplimentare referitoare la bunurile mobile și imobile supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.


Data notificare 08/11/2018, ora 07:20  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

08/03/2019, ora 16:15
Publicatie vanzare teren SC Everything SRL
detalii
22/02/2019, ora 11:25
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
28/01/2019, ora 09:10
Publicatie vanzare bunuri imobile si mobile - SC Coradina Iasi SRL - L5
detalii
03/01/2019, ora 10:40
Publicație vânzare bunuri stație de sortare produse balastiere SC Proiect Construct SRL
detalii

toate notificările