Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Negociere directă bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, tel. 0230/221177, fax 0230/563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Security Lavy Det S.R.L. în faliment, cu sediul în mun. Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, bl. clădirea 1, et. 2, ap. birou 3, jud. Brașov, având J08/2382/2006, CUI 19097223, numită prin Sentința Civilă nr. 1611/22.12.2016, pronunțată de Tribunalul Brașov – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2127/62/2016aduce la cunoștința persoanelor interesate faptul că urmare publicării anunțului cu privire la oferta de vânzare prin negociere directă aprobată de creditorii debitoarei, în sumă de 53.540 euro pentru bunurile imobile proprietatea debitoarei, s-a primit o supraofertă cu suma de 5.010 euro, rezultând un preț final supraofertat de 58.550 euro pentru vânzarea următoarelor bunuri:

A)  „Teren în suprafața de 3.558 mp”, situat în municipul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2, teren pe care se află amplasate construcțiile care urmează:

1.    Construcția denumită – „Hală păsări” – cu regim de înălțime P, în suprafață totală de 706,05 mp, cu o suprafața utilă de cca 642 mp, situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

Această construcție în prezent este utilizată cu destinația „grajd creștere viței”, având structura de rezistență din zidărie de cărămidă de 30 cm. Construcția are stâlpi din lemn, stâlpii din lemn sunt situați central, învelitoarea construcției este de tip ferme, din lemn acoperit cu tablă zincată.

Construcția „Hală păsări” are un finisaj de tip grajd, astfel:

-    spoieli peste tencuială, vopsită la ferestre și uși, având tâmplărie metalică;

-    instalații electrice funcționale monofazice și trifazice;

-    instalații sanitare funcționale pentru alimentarea cu apă;

-    utilități edilitare: apă din puț, curent electric, fosă septică.

2.    Construcția denumită – „Grajd păsări” – cu regim de înălțime P, în suprafață totală de 264,35 mp, din care cca 190 mp suprafața grajdului, iar restul de 74,35 mp fiind suprafața construcții noi realizată în 2008, situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

Construcția denumită „Grajd păsări” are structura de rezistență din zidărie de cărămidă de 30 cm. Construcția are stâlpi din lemn, stâlpii din lemn sunt situați central, învelitoarea construcției este de tip ferme, din lemn acoperit cu țiglă (plăci mici).

Această construcție are un finisaj de tip grajd, astfel:

-    spoieli peste tencuială, vopsită la ferestre și uși cu tâmplărie metalică;

-    instalații electrice funcționale monofazice și trifazice;

-    instalații sanitare funcționale pentru alimentarea cu apă;

-    utilități edilitare: apă din puț, curent electric, fosă septică.

3.    Construcția denumită – „Casă pui” – este reamenajată ca locuință, cu regim de înălțime P, în suprafață totală de 87,90 mp, având suprafața utilă de cca. 73 mp, construcția fiind situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

Construcția reamenajată ca locuință are finisaje obișnuite, fiind compartimentată și amenajată cu o bucătărie și un dormitor, structura de rezistență este din zidărie de cărămidă de 30 cm, având învelitoarea de tip șarpantă de lemn acoperită cu țiglă.

Această construcție  denumită „Casă păsări” reamenajată ca locuință are următoarele îmbunătățiri:

-    parchet laminat de 6 mm, tencuială și lavabile ieftine;

-    instalații electrice monofazice funcționale;

-    instalații de încălzire – sobe pe lemne (câte una în fiecare încăpere);

-    instalații sanitare funcționale pentru alimentarea cu apă;

-    utilități edilitare: apă din puț, curent electric, fosă septică.

Informăm persoanele interesate pentru cumpărarea acestor bunuri imobile că se poate face supraofertare în continuare, pornind de la acest preț de 58.550 euro cu sume în pași crescători de câte 5.000 euro, până la data de 22 iunie 2020, ora 17:00 inclusiv.
Persoanele interesate care vor supraoferta, au obligația să comunice supraoferta la adresa de e-mail a lichidatorului judiciar, office@insolventasuceava.ro, cât și telefonic la numărul 0748/28.22.90 și să achite o garanție de minim 10% din prețul rezultat după supraofertare în contul bancar de lichidare nr. RO03BUCU1702235340427RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Security Lavy Det S.R.L..


Vânzarea bunurilor imobile sus-menționate, se va face după terminarea supraofertării, respectiv 22 iunie 2020 ora 17:00, persoanei care a oferit prețul ce mai mare. Restul persoanelor care au supraofertat dar care nu au fost declarate adjudecatare ale bunurilor, li se vor restitui garanțiile depuse în contul de lichidare al debitoarei SC Security Lavy Det SRL, mai puțin comisioanele bancare.
Persoana a cărei supraofertă a fost declarată câștigătoare, trebuie să achite în termen de 7 zile de la data la care a fost anunțată prin e-mail că a fost declarată câștigător, diferența între garanția achitată și suma declarată câștigătoare.

Persoana care a supraofertat și a achitat garanția de 10% din prețul oferit și este declarată câștigătoare dar nu achită diferența de preț în termen de 7 zile de la data la care a fost anunțată că oferta este câștigătoare, pierde garanția de 10% achitată, fiind declarată câștigătoare oferta persoanei care a achitat garanția și a oferit prețul imediat inferior, respectiv mai mic decât al persoanei care nu a achitat diferența de preț. Procesul verbal de adjudecare va fi încheiat după încasaera diferenței de preț între garanția achitată și suma declarată câștigătoare.

Cererea scrisă de supraofertare se va depune la sediul lichidatorului judiciar menționat mai sus și trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:
- copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertaților care au calitatea de persoană juridică;
- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;
- dovada achitării garanției de minim 10% din prețul oferit (în original);
- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate în cazul persoanelor juridice.
Plata garanției de minim 10% din prețul oferit „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO03BUCU1702235340427RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Security Lavy Det S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..
„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au adjudecat bunurile care fac obiectul vânzării, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunurilor adjudecate.
„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au ofertat/supraofertat și care nu au adjudecat bunurilecare, se va restitui acestora, mai puțin contravaloarea comisioanelor bancare de încasare și plată a garanției.
Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării prin negociere directă, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.


Data notificare 10/06/2020, ora 15:45  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

16/08/2023, ora 10:20
Publicatie vanzare terenuri S.C. TEHNO ROVA S.R.L.
detalii
28/07/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
28/07/2023, ora 12:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
09/06/2023, ora 06:20
cerere de oferta evaluare bunuri mobile SC Hidraulica&Diesel SRL
detalii

toate notificările