Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/insolven/public_html/includes/db.php on line 43
Negociere directă bunuri imobile SC Security Lavy Det SRL - Supraofertare 10 zile
DESCRIERE:

PUBLICAÈšIE DE VÂNZARE

 

 Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, judeÈ›ul Suceava, tel. 0230/221177, fax 0230/563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Åžerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Security Lavy Det S.R.L.în faliment, cu sediul în mun. BraÈ™ov, È™os. Cristianului, nr. 6, bl. clădirea 1, et. 2, ap. birou 3, jud. BraÈ™ov, având J08/2382/2006, CUI 19097223, numită prin SentinÈ›a Civilă nr. 1611/22.12.2016, pronunÈ›ată de Tribunalul BraÈ™ov – SecÈ›ia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ È™i Fiscal în dosarul nr. 2127/62/2016, informează persoanele interesate cu privire la posibilitatea de achiziÈ›ie prin negociere directă a următoarelor bunuri imobile proprietatea debitoarei:

A)  „Teren în suprafaÈ›a de 3.558 mp”, situat în municipul Codlea, str. Târgului FN, judeÈ›ul BraÈ™ov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2, teren pe care se află amplasate construcÈ›iile care urmează:

1.    ConstrucÈ›ia denumită – „Hală păsări” – cu regim de înălÈ›ime P, în suprafață totală de 706,05 mp, cu o suprafaÈ›a utilă de cca 642 mp, situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, judeÈ›ul BraÈ™ov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

Această construcÈ›ie în prezent este utilizată cu destinaÈ›ia „grajd creÈ™tere viÈ›ei”, având structura de rezistență din zidărie de cărămidă de 30 cm. ConstrucÈ›ia are stâlpi din lemn, stâlpii din lemn sunt situaÈ›i central, învelitoarea construcÈ›iei este de tip ferme, din lemn acoperit cu tablă zincată.

ConstrucÈ›ia „Hală păsări” are un finisaj de tip grajd, astfel:

-    spoieli peste tencuială, vopsită la ferestre È™i uÈ™i, având tâmplărie metalică;

-    instalaÈ›ii electrice funcÈ›ionale monofazice È™i trifazice;

-    instalaÈ›ii sanitare funcÈ›ionale pentru alimentarea cu apă;

-    utilități edilitare: apă din puÈ›, curent electric, fosă septică.

2.    ConstrucÈ›ia denumită – „Grajd păsări” – cu regim de înălÈ›ime P, în suprafață totală de 264,35 mp, din care cca 190 mp suprafaÈ›a grajdului, iar restul de 74,35 mp fiind suprafaÈ›a construcÈ›ii noi realizată în 2008, situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, judeÈ›ul BraÈ™ov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

ConstrucÈ›ia denumită „Grajd păsări” are structura de rezistență din zidărie de cărămidă de 30 cm. ConstrucÈ›ia are stâlpi din lemn, stâlpii din lemn sunt situaÈ›i central, învelitoarea construcÈ›iei este de tip ferme, din lemn acoperit cu È›iglă (plăci mici).

Această construcție are un finisaj de tip grajd, astfel:

-    spoieli peste tencuială, vopsită la ferestre È™i uÈ™i cu tâmplărie metalică;

-    instalaÈ›ii electrice funcÈ›ionale monofazice È™i trifazice;

-    instalaÈ›ii sanitare funcÈ›ionale pentru alimentarea cu apă;

-    utilități edilitare: apă din puÈ›, curent electric, fosă septică.

3.    ConstrucÈ›ia denumită – „Casă pui” – este reamenajată ca locuință, cu regim de înălÈ›ime P, în suprafață totală de 87,90 mp, având suprafaÈ›a utilă de cca. 73 mp, construcÈ›ia fiind situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, judeÈ›ul BraÈ™ov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

ConstrucÈ›ia reamenajată ca locuință are finisaje obiÈ™nuite, fiind compartimentată È™i amenajată cu o bucătărie È™i un dormitor, structura de rezistență este din zidărie de cărămidă de 30 cm, având învelitoarea de tip È™arpantă de lemn acoperită cu È›iglă.

Această construcÈ›ie  denumită „Casă păsări” reamenajată ca locuință are următoarele îmbunătățiri:

-    parchet laminat de 6 mm, tencuială È™i lavabile ieftine;

-    instalaÈ›ii electrice monofazice funcÈ›ionale;

-    instalaÈ›ii de încălzire – sobe pe lemne (câte una în fiecare încăpere);

-    instalaÈ›ii sanitare funcÈ›ionale pentru alimentarea cu apă;

-    utilități edilitare: apă din puÈ›, curent electric, fosă septică.

Precizăm că preÈ›ul de pornire pentru vânzarea bunurilor imobile sus-arătate prin negociere directă, hotărât de Adunarea Generală a Creditorilor debitoarei SC Security Lavy Det SRL în data de 06.07.2020,  este de 63.550 euro

Informăm persoanele interesate pentru cumpărarea acestor bunuri imobile că se poate face supraofertare, pornind de la acest preÈ› de 63.550 euro cu sume în paÈ™i crescători de câte 5.000 euro, într-un termen de 10 zile caldendaristice în perioada 5 august 2020 – 14 august 2020, până la ora 17:00.

Persoanele interesate care vor supraoferta, au obligaÈ›ia să comunice până la data de 14 august 2020, ora 17:00 inclusiv, lichidatorului judiciar Proleader Insolv IPURL atât prin e-mail pe adresa office@insolventasuceava.ro, cât È™i telefonic la numărul 0748/28.22.90, cererile de supraofertare, însoÈ›ite de dovada achitării unei garanÈ›ii de minim 10% din preÈ›ul rezultat după supraofertare în contul bancar de lichidare nr. RO03BUCU1702235340427RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Security Lavy Det S.R.L..

Supraofertările formulate È™i transmise lichidatorului judiciar Proleader Insolv IPURL atât prin e-mail pe adresa office@insolventasuceava.ro, cât È™i telefonic la numărul 0748/28.22.90 după ora 17:00 în data de 14 august 2020, nu vor fi luate în considerare.

Vânzarea bunurilor imobile sus-menÈ›ionate, se va face după terminarea supraofertării, respectiv 14 august 2020, ora 17:00, persoanei care a oferit preÈ›ul cel mai mare È™i care a comunicat cererea de supraofertare însoÈ›ită de dovada plății garanÈ›iei de minim 10% din preÈ›ul oferit, până la data È™i ora limită de depunere a cererilor de supraofeortare, respectiv 14 august 2020, până la ora 17:00.

Restul persoanelor care au supraofertat dar care nu au fost declarate adjudecatare ale bunurilor, li se vor restitui garanÈ›iile depuse în contul de lichidare al debitoarei SC Security Lavy Det SRL, mai puÈ›in comisioanele bancare.

Persoana a cărei supraofertă a fost declarată câÈ™tigătoare, trebuie să achite în termen de 7 zile de la data la care a fost anunÈ›ată prin e-mail că a fost declarată câÈ™tigător, diferenÈ›a între garanÈ›ia achitată È™i suma declarată câÈ™tigătoare.

Persoana care a supraofertat È™i a achitat garanÈ›ia de 10% din preÈ›ul oferit È™i este declarată câÈ™tigătoare dar nu achită diferenÈ›a de preÈ› în termen de 7 zile de la data la care a fost anunÈ›ată că oferta este câÈ™tigătoare, pierde garanÈ›ia de 10% achitată, fiind declarată câÈ™tigătoare oferta persoanei care a achitat garanÈ›ia È™i a oferit preÈ›ul imediat inferior, respectiv mai mic decât al persoanei declarată adjudecatar dar care nu a achitat diferenÈ›a de preÈ› în termenul stabilit. Procesul verbal de adjudecare va fi încheiat după încasarea diferenÈ›ei de preÈ› între garanÈ›ia achitată È™i suma declarată câÈ™tigătoare.

 Cererea scrisă de supraofertare se va depune la sediul lichidatorului judiciar menÈ›ionat mai sus È™i trebuie să fie însoÈ›ită în mod obligatoriu de următoarele documente:

- copii ale documentelor de înfiinÈ›are, în cazul ofertaÈ›ilor care au calitatea de persoană juridică;

- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanÈ›ilor persoane fizice;

- dovada achitării garanÈ›iei de minim 10% din preÈ›ul oferit (în original);

- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului ComerÈ›ului, în stare de valabilitate în cazul persoanelor juridice.

 

Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării prin negociere directă, vor putea fi obÈ›inute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentaÈ›iilor respective, anunÈ›area prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 È™i nr. 0748/28.22.90.


Data notificare 31/07/2020, ora 09:50  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

16/08/2023, ora 10:20
Publicatie vanzare terenuri S.C. TEHNO ROVA S.R.L.
detalii
28/07/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
28/07/2023, ora 12:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
09/06/2023, ora 06:20
cerere de oferta evaluare bunuri mobile SC Hidraulica&Diesel SRL
detalii

toate notificările