Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Negociere directă utilaje produse balastiere SC Proiect Construct SRL
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în com. Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, cam. 7, jud. Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Proiect Construct S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în com. Dornești, sat Dornești, str. Topitoriei, nr. 71/S, jud. Suceava, având CUI 17576149, J33/688/2005, numită prin Sentința Civilă nr. 218/02.05.2018, pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2069/86/2017, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin negociere directă, vânzarea urmând a se efectua în bloc, a următoarelor bunuri mobile și imobile, proprietatea debitoarei:

1) Moară pentru măcinat (concasat) sort – „utilaj fără elemente de identificare a fabricantului, aflat în stare de funcționare”,;

2) Bazin depozitare ciment (siloz pentru ciment) –  „identificat pe amplasamentul stației de sortare, aflat în stare avansată de deteriorare fizică și care nu deține elemente de identificare a fabricantului”;

3) Bazin depozitare ciment (siloz pentru ciment) –  „identificat pe amplasamentul stației de sortare, aflat în stare avansată de deteriorare fizică și care nu deține elemente de identificare a fabricantului”

4) Bazin depozitare păcură („recipient suprateran metalic, cu destinația depozitării păcurii utilizate ca și combustibil lichid în centrala termică”) și Bazin destinat producerii apei calde, definit eronat ca fiind bazin depozitare combustibil („recipient suprateran metalic, cu destinația preparării apei calde pentru stația de sortare – ambele bazine fiind dezafectate, având lipsă datele tehnice”;

5) Bazin colectare apă industrială – „bazin rectangular zidit subteran, construcție din beton cu platformă betonată la exterior, având lipsă datele de identificare tehnică, estimat la 20 mc volum de depozitare”;

6) Instalație de pompare a apei (Bazin – Pompă – Hidrofor) – „compusă dintr-o construcție ușoară din panouri prefabricate, dotare cu un puț de captarea apei freatice din zonă (fără date tehnice) și o instalație de pompare a apei cu pompe cu acționare electrică și hidrofor, aflate în stare de funcționare”;

7) Cazan pentru aburi (denumită eronat în contabilitate „centrală termică”) – „cazan pentru producerea aburului utilizat la stația de sortare care folosește combustibilului lichid (păcura); bunul se află în stare demontată de pe amplasamentul incintei destinate centralei termice, fiind depozitat pe platforma betonată din incinta amplasamentului, nu are o identificare de fabricație”.

Valoarea de piață a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei SC Proiect Construct SRL stabilită prin raportul de evaluare de către expertul evaluator membru ANEVAR, ing. ec. Skokan Niculae, este de 138.110 lei la care se adaugă TVA.

Modalitatea de vânzare: negociere directă organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Codului de Procedură Civilă, bunurile urmând a se vinde în bloc.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile care fac obiectul licitației publice cu strigare sunt obligate să informeze în scris și motivat lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Detalii suplimentare referitoare la bunurile mobile și imobile supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.

 


Data notificare 04/06/2020, ora 13:10  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

23/11/2022, ora 11:55
Publicatia de vanzare bun imobil - SC Proiect Construct SRL
detalii
22/11/2022, ora 13:20
Publicatie vanzare terenuri S.C. TEHNO ROVA S.R.L.
detalii
18/11/2022, ora 12:10
PULBICATIE DE VANZARE BUN IMOBIL -S.C. LUCEX PRODIMPEX SRL
detalii
17/11/2022, ora 11:35
publicatie de vanzare bun imobil - S.C. LUC&SON SRL -OFERTA DIRECTA
detalii

toate notificările