Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie Vanzare Auto Vad Lehaci Trans - Licitatia 5
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul procesual situat în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membru UNPIR în baza atestatului nr. 2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Vad Lehaci Trans S.R.L. - societate aflată în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat în comuna Stulpicani, sat Vadu Negrilesei, nr. 28, judeţul Suceava, identificată prin CUI 24991970, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/66/2009, numită prin Sentința Civilă nr. 3/12.01.2016, pronunțată de Tribunalul Suceava - Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2206/86/2015*, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a următoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei:

- un microbuz M2 IVECO, 50C13 DAILY, fabricat în 2004, motor Sofim 8140.43 S, 17 locuri, capacitate motor 2.800 cmc, combustibil motorină, tracțiune spate, capacitate rezervor 70 l, culoare alb, 3+1 uși, nr. identificare ZCFC5090005485671, înmatriculat sub nr. SV-09-JSE, neutilizat de 4 ani, aflat într-o stare de uzură fizică accentuată, a cărui funcționalitate nu a putut fi probată din cauze tehnice tehnice determinate de neutilizarea îndelungată, baterie lipsă, kilometraj 350.000 km, la prețul de pornire de 10.800,00 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 40%), respectiv la prețul de pornire de 12.960,00 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

- un autobuz M2 MAN, 9.150 FOCL PRISMA, fabricat în 1995, motor D 0826 F002, 31 locuri, capacitate motor 6871 cmc, combustibil motorină, tracțiune spate, rezervor 320 l, culoare alb, nr. identificare WVML050349G085698, înmatriculat sub nr. SV-10-JSE, nefolosit de 4 ani, aflat într-o stare de uzură fizică accentuată, a cărui funcționalitate nu a putut fi probată din cauze tehnice tehnice determinate de neutilizarea îndelungată,  kilometraj 800.000 km, la prețul de pornire de 7.800,00 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 40%), respectiv la prețul de pornire de 9.360,00 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație.

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul procesual al Proleader Insolv I.P.U.R.L. din municipiul Suceava, str. Universității, nr. 18, județul Suceava, la data de 26.10.2016, la ora 15:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua în fiecare zi de miercuri, la aceeași oră, respectiv în zilele de 02.11.2016 și 09.11.2016.

Cererea scrisă din care să rezulte intenția de a participa la licitație se va depune la sediul procesual al lichidatorului judiciar menționat mai sus, cu cel puțin 24 de ore înaintea datei de ținere a ședinței de licitație și va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente:

- copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;

- dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul de lichidare deschis pe numele debitoarei la Alpha Bank S.A., sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;

- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.

Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației respective și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele debitoarei S.C. Vad Lehaci Trans S.R.L. sau la casieria lichidatorului judiciar, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora licitației. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de participare la licitație în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

Vizionarea bunurilor care fac obiectul vânzării, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de participare la ședința de licitație publică și de deplasare la locul de amplasare al bunurilor.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile care fac obiectul licitației este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Detalii suplimentare referitoare la bunurile mobile supuse vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230 56 33 70 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 24/10/2016, ora 10:20  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/07/2020, ora 09:50
Negociere directă bunuri imobile SC Security Lavy Det SRL - Supraofertare 10 zile
detalii
15/07/2020, ora 15:25
Anunt Vanzare Of. Directa Mobilier Lacto-Zaharia SRL
detalii
15/07/2020, ora 15:10
Anunt Vanzare Of. Directa Echipamente Lapte Lacto-Zaharia SRL
detalii
15/07/2020, ora 13:25
Publicație de vânzare bunuri mobile SC Ștefan Power SRL
detalii

toate notificările