Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie Vanzare Autoturism Iulian Vasilovici Consult SRL-L3
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Proleader Insolv I.P.U.R.L. (succesoarea în drepturi și obligații a Cabinetului Individual de Insolvență Șerban Mihaiela-Gabriela), cu sediul procesual situat în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membru UNPIR în baza atestatului nr. 2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Iulian Vasilovici Consult S.R.L. - societate aflată în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat în municipiul Suceava, str. Mărășești, nr. 48, bl. Garsoniere, sc. 1, ap. 223, județul Suceava, identificată prin CUI 13312985, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/384/2000, numită prin Sentința Civilă nr. 949/01.11.2011, pronunțată de Tribunalul Suceava - Secția civilă în dosarul nr. 10104/86/2011*, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a bunului mobil, proprietatea debitoarei, constând într-un autoturism M1 Renault B/LBR7/Symbol Berlină, an fabricație 2005, identificat sub nr. VF1LBR7CF34059917, 5 locuri, motor K9K-A7 serie DO99937, capacitate motor 1.461 cmc, putere motor 48 kW, combustibil motorină, 2 axe, tracțiune față, culoare verde, înmatriculat sub nr. SV-01-VON, ITP expirată din 08.08.2014, 78.973 km la bord, stare tehnică bună, baterie consumată, care necesită intervenții la sistemul de frânare și prezintă un blocaj al roților la rulare cauzat de inutilizarea îndelungată a vehiculului, la prețul de pornire de 7.871,00 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 15%), respectiv la prețul de pornire de 9.445,20 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație.

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul procesual al Proleader Insolv I.P.U.R.L. din municipiul Suceava, str. Universității, nr. 18, județul Suceava, la data de 06.10.2016, la ora 14:00, în caz de neadjudecare a bunului, licitația urmând a se relua în fiecare zi de joi, la aceeași oră, respectiv în zilele de 13.10.2016, 20.10.2016, 27.10.2016, 03.11.2016 și 10.11.2016.

Cererea scrisă din care să rezulte intenția de a participa la licitație se va depune la sediul procesual al lichidatorului judiciar menționat mai sus, cu cel puțin 24 de ore înaintea datei de ținere a ședinței de licitație și va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente:

- copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;

- dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul de lichidare deschis pe numele debitoarei la Alpha Bank S.A., sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;

- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.

Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației respective și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele debitoarei S.C. Iulian Vasilovici Consult S.R.L. sau la casieria lichidatorului judiciar, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora licitației. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de participare la licitație în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

Vizionarea bunului care face obiectul vânzării, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de participare la ședința de licitație publică și de deplasare la locul de amplasare al bunului.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunului mobil care face obiectul licitației este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestuia, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Detalii suplimentare referitoare la bunul mobil supus vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230/563.370 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 29/09/2016, ora 16:30  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

29/06/2020, ora 13:40
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
10/06/2020, ora 15:45
Negociere directă bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL
detalii
04/06/2020, ora 13:10
Negociere directă utilaje produse balastiere SC Proiect Construct SRL
detalii
29/05/2020, ora 12:35
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii

toate notificările