Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie Vanzare Bunuri Mobile GCI SRL-Licitatia 5
DESCRIERE:

Societatea profesională Proleader Insolv I.P.U.R.L. (succesoare în drepturi și obligații a C.I.I. Șerban Mihaiela-Gabriela), cu sediul procesual în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, judeţul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvență ec. Șerban Mihaiela-Gabriela, desemnată lichidator judiciar al debitoarei S.C. Group Construct Invest S.R.L. cu sediul în municipiul Suceava, str. Calea Unirii, nr. 20D, județul Suceava, având CUI 17471592, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub numărul J33/567/2005, prin Încheierea de Ședință nr. 1919/10.10.2012, pronunțată de Tribunalul Suceava - Secția Civilă, în dosarul nr. 8559/86/2011*, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de Procedură Civilă, scoaterea la vânzare în bloc (pe fiecare categorie de bunuri în parte), prin licitație publică cu strigare a următoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei:

-mijloace fixe și obiecte de inventar (schelă mobilă, ciocan demolator, antiradar, aparat sudură, aparat de măsură digital, bocanci, bocanci cu protecție, ciocan rotopercutor, clește, cutie cu scule, generator de curent, geci personalizate, laptop, multifuncțională HP, multimetru, salopete, pantaloni cu pieptar, cuptor cu microunde, filtru de cafea, hard disk, monitor, unitate calculator, tastatură PS, pat/canapea, presă manuală, presa papuci, program devize doc, ”program WinMentor”, regulator, suflantă, etc.), bunuri aflate în stare de degradare, la prețul de pornire de 10.149,00 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 40%), respectiv de 12.178,80 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație, vânzare în bloc;

-materiale (corpuri de iluminat, cabluri, plafoniere, prize, reflectoare asimetrice, tuburi PVC, cleme doză pentru cablu, conductoare, cutie aparenta, doze aparate modulare, întrerupătoare, prize, papuci aluminiu, tablou electric, tuburi flexibile, plafoniere, dulap metal, comutatori), bunuri în mare parte noi, unele cu ambalaje lipsă, la prețul de pornire de 75.097,80 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 40%), respectiv de 90.117,36  lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație, vânzare în bloc;

-bunuri diverse constând în accesorii tablou electric, accesorii dulap electric, aparat măsură, canal cablu, carcasă contor, chei tablouri electrice, cleme racord, cleme releu, contrapanou, corp iluminat, fuzibil, izolator, menghină, lentilă lampă, izolator, papuci aluminiu, papuci cupru, rafturi suspendate pal, șuruburi, tablou electric semiechipat, teleruptor, transformator curent, transpalet, tuburi termocontractibile, la prețul de pornire de 6.622,20 lei la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 40%), respectiv de 7.946,64 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație, vânzare în bloc.


Ședința de licitație publică va avea loc la sediul procesual al Proleader Insolv I.P.U.R.L., din municipiul Suceava, str. Universității, nr. 18, județul Suceava, la data de 14.09.2016, ora 13:00. În caz de neadjudecare, ședințele de licitație se vor repeta în zilele de 21.09.2016, 28.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016 și 19.10.2016, la aceeași oră.


În vederea participării la licitație, cu cel puțin 24 de ore înainte de ora și data licitației stabilită prin publicația de vânzare, este necesar a se depune la sediul procesual al lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din municipiul Suceava, str. Universității, nr. 18, județul Suceava, o cerere scrisă din care să rezulte intenția de participare la licitație.


Cererea scrisă privind participarea la ședința de licitație publică cu strigare trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

-copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

-buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;

-dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul bancar de lichidare RO02CECESV0101RON0670171 deschis pe numele debitoarei S.C. Group Construct Invest S.R.L. la CEC Bank S.A., Sucursala Suceava;

-împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

-certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.


Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației respective și va fi depusă în contul bancar de lichidare RO02CECESV0101RON0670171 deschis pe numele debitoarei S.C. Group Construct Invest S.R.L. la CEC Bank S.A., Sucursala Suceava, sau la casieria lichidatorului judiciar, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora licitației. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de participare la licitație în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.


Adjudecarea se va putea face chiar și în situația în care există un singur participant. În cazul participanților neadjudecatari garanția va fi restituită acestora, iar pentru adjudecatar garanția va fi considerată avans la plata bunului adjudecat.


Neplata prețului adjudecat la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, duce la pierderea garanției de participare, precum și la calitatea de adjudecatar al bunului care face obiectul licitației respective. Participanții la licitație care s-au înscris și care, în cursul licitației, nu vor licita, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație.


Participanții la licitația publică cu strigare care au pierdut garanția, pot participa la următoarea licitație de vânzare a bunului care face obiectul acestei licitații, depunând o nouă cerere scrisă și o nouă garanție de 10% din prețul de pornire a licitației respective.


Vizionarea bunurilor mobile oferite spre vânzare, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de participare la ședința de licitație publică și deplasarea la locul de depozitare a bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei.


Detalii privind bunurile scoase la vânzare şi alte informaţii suplimentare se pot obţine direct la sediul lichidatorului judiciar, telefonic prin apelarea numerelor de telefon 0230 22 11 77, 0748 28 22 90, sau pe e-mail prin transmiterea unei solicitări în acest sens pe adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 01/09/2016, ora 06:50  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

29/06/2020, ora 13:40
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
10/06/2020, ora 15:45
Negociere directă bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL
detalii
04/06/2020, ora 13:10
Negociere directă utilaje produse balastiere SC Proiect Construct SRL
detalii
29/05/2020, ora 12:35
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii

toate notificările