Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
DESCRIERE:

Tribunalul Covasna-Secția Civilă

Dosar nr. 310/119/2021

Judecător sindic: Rusu Ioan-Cătălin

Lichidator judiciar: Proleader Insolv I.P.U.R.L.

Debitor: S.C. Levi-s Com Producție S.R.L. – în faliment

 

 

 

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul situat în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr.2, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membru UNPIR în baza atestatului nr. 2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Levi-s Com Producție S.R.L. – societate aflată în faliment, cu sediul social situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Stadionului, nr.39, bloc 15, sc.D, etaj 4, ap.21, județul Covasna, identificată prin CUI 8307230, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. J14/431/1995, numită prin Încheierea de Ședință FN/24.06.2021, pronunțată de Tribunalul Covasna – Secția Civilă în dosarul nr. 310/119/2021, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, a următoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei:

I.     BUNURI MOBILE – Mijloace de transport, vânzarea urmând a se efectua individual sau în bloc:

1.      Autoturism Opel Astra G-CC T98 2A25BT37FDH5DS11, înmatriculat sub CV-39-LEV, serie șasiu W0L0TGF4825202766, serie motor 02NX2659, an fabricație  2002, funcțional, bun mobil evaluat prin Raportul de evaluare nr. 79/22.02.2022 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR ec. ing. Nistor Mariana-Rozica, la prețul de pornire de 384,30 euro la care se adaugă TVA(prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%) respectiv 457,32 euro inclusiv TVA, echivalentul în lei a 2.260,35 lei la un curs de 4,9426 lei/1 euro;

2.      Autoturism Ford Transit 115T350 FACY, înmatriculat sub nr. CV-04-LEW, serie șasiu WF0LXXTTFL6L81694, serie motor 6L81694, an fabricație 2006, bun mobil evaluat prin Raportul de evaluare nr. 79/22.02.2022 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR ec. ing. Nistor Mariana-Rozica, la prețul de pornire de 2.979,90 eurola care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv 3.546,08 euro inclusiv TVA, echivalentul în lei a 17.526,86 lei la un curs de 4,9426 lei/1 euro;

3.      Autoturism Opel Astra G-CC T98 BN11,înmatriculat sub nr. CV-51-LEV, serie șasiu: W0L0TGF0835098179, serie motor 19AQ5465, an fabricație 2003, bun mobil evaluat prin Raportul de evaluare nr. 79/22.02.2022 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR ec. ing. Nistor Mariana-Rozica, la prețul de pornire de 288 euro la care se adaugă TVA (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv 342,72 euro inclusiv TVA, echivalentul în lei a 1.693,93 lei la un curs de 4,9426 lei/1 euro;

4.      Autoturism Opel Astra G-CC T98 CN11, înmatriculat sub nr. CV-06-LEW, serie șasiu W0L0TGF4825087115, serie motor 19U77786, an fabricație 2002-defect/dezmembrat, bun mobil evaluat prin Raportul de evaluare nr. 79/22.02.2022 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR ec. ing. Nistor Mariana-Rozica, la prețul de pornire de 15,30 euro la care se adaugă TVA, (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%),  respectiv 18,21 euro inclusiv TVA, echivalentul în lei a 90,00 lei la un curs de 4,9426 lei/1 euro;

5.      Motostivuitor culoare galbenă, fără serie, fabricat în anul 2005-defect/dezmembrat, bun mobil evaluat prin Raportul de evaluare nr. 79/22.02.2022 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR ec. ing. Nistor Mariana-Rozica, la prețul de pornire de 448,20 euro la care se adaugă TVA, (prețul de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%) respectiv 533,36 euro inclusiv TVA, echivalentul în lei a 2.636,19 lei la un curs de 4,9426 lei/1 euro.

 

Pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile descrise mai sus, aflate în proprietatea debitoarei S.C. Levi-s Com Producție S.R.L.și care se află depozitate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Silozului, nr.1, județul Covasna, prețul de pornire al licitației este suma de 4.115,70 euro la care se adaugă TVA, respectiv 4.897,68 euro inclusiv TVA la cursul BNR din data ținerii licitației publice cu strigare (sumă totală rezultată din Raportul de evaluare nr. 79/22.02.2022 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR ec. ing. Nistor Mariana-Rozica, diminuat cu 10%.

 

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din com. Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, jud.  Suceava, la data de 06.02.2023 la ora 14:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua la aceeași oră în data de 13.02.2023, 20.02.2023, 27.02.2023 și 06.03.2023.

Pentru participarea la licitația publică cu strigare, solicitantul, va achita o garanție de participare de minim 10% din prețul de pornire al licitației prevăzut în publicația de vânzare și va depune cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data și ora termenului licitației prevăzut în publicația de vânzare, o cerere scrisă la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., situat în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, sau o va transmite prin poștă cu scrisoare recomandată de primire (sau prin curierat rapid), sau prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro – prin scanare – din care să rezulte explicit intenția de a participa la licitația publică cu strigare de la termenul, data și ora menționate în publicația de vânzare emisă de lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL pentru termenul respectiv de licitație publică cu strigare.

Cererea scrisă pentru participarea la ședința de licitație publică cu strigare trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

-        Pentru persoane juridice:

-                Documentele de înființare a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);

-                Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;

-                Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;

-                Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO74BRDE150SV39256001500 deschis la BRD S.A. deschis pe numele debitoarei S.C. Levi-s Com Producție S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

 

-        Pentru persoane fizice:

-                Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează cererea de participare la licitația publică cu strigare;

-                Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;

-                Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO74BRDE150SV39256001500 deschis la BRD S.A. deschis pe numele debitoarei S.C. Levi-s Com Producție S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Licitația publică cu strigare se va desfășura la locul, termenele și ora prevăzute în publicația de vânzare respectivă, prin strigări succesive de 3 (trei) ori a prețului de pornire respectiv, cât și pentru fiecare pas de licitare, după care lichidatorul judiciar va striga cine oferă mai mult peste prețul oferit.

Creșterea prețului oferit de participanți se va face prin „pași de licitare” în cuantum de 5% din ultimul preț oferit. Dacă la a treia strigare a ultimului preț oferit nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul judiciar va adjudeca bunul în favoarea participantului respectiv care a oferit ultima sumă.

Adjudecarea se va putea face și în situația în care a fost un singur participant la licitația publică cu strigare.

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au adjudecat bunul care face obiectul licitației publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunului adjudecat la respectivul termen de licitație publică cu strigare.

Plata sumei reprezentând prețul adjudecat al bunurilor licitației respective se va face de către persoana adjudecatară în contul bancar de lichidare nr. RO74BRDE150SV39256001500 deschis la BRD S.A. deschis pe numele debitoarei S.C. Levi-s Com Producție S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. în termen de 10 (zece) zile de la data procesului verbal de licitație.

Plata prețului adjudecat în „euro” ca urmare a licitației publice cu strigare, se va face de către persoana adjudecatară în „lei” la cursul de schimb valutar al BNR din ziua ținerii licitației publice cu strigare în care a fost declarat adjudecatar.

După anunțarea verbală de către lichidatorul judiciar a câștigătorului licitației publice, se va întocmi un proces verbal de licitație, care va fi semnat de către lichidatorul judiciar, adjudecatarul bunului care a făcut obiectul licitației publice cu strigare, precum și de către ceilalți participanți la licitația de la acel termen.

Procesul verbal de adjudecare, în conf. cu art. 852 din Noul Cod de procedura civila, se va întocmi de către lichidatorul judiciar în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenței de preț de către adjudecatar cât și a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al debitorului.

 „Garanția de participare” depusă de către persoanele care au participat la licitația publică cu strigare și care nu au adjudecat bunul care face obiectul licitației, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data ținerii licitației publice cu strigare.

Dacă adjudecatarul nu achită prețul adjudecat al bunului care a făcut obiectul licitației respective la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, va pierde garanția de participare la licitație și se va organiza o nouă licitație cu strigare la un alt termen stabilit de lichidatorul judiciar, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferența de preț între prețul adjudecat și neachitat de către adjudecatar și noul preț obținut prin vânzarea bunului respectiv la noua licitație, acesta fiind obligat și la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitații, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Până la predarea dovezii de achitare a prețului integral și a întocmirii actului de adjudecare, adjudecatarul nu va putea exercita atributele de posesie și folosință asupra bunului și nu va putea efectua nici un act de dispoziție materială sau juridică (ex: vânzare, închiriere, etc.).

Adjudecatarul va suporta și achita, separat de prețul licitației, toate cheltuielile cu privire la transferul de proprietate (sumele de bani constând în cheltuieli de manipulare, transport, etc.).

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile care fac obiectul licitației publice cu strigare sunt obligate să informeze în scris și motivat lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor conform publicațiilor de vânzare, dată după care nu vor mai putea formula pretenții cu privire la bunurile care au făcut obiectul vânzării la licitație publică cu strigare.

Dacă atât în perioada programată pentru desfășurarea licitațiilor publice cât și ulterior finalizării perioadei programate pentru licitațiile publice se vor înregistra cereri de vânzare prin ofertă directă, bunurile vor putea fi valorificate prin această modalitate numai cu informarea și aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Creditorilor.

Detalii suplimentare referitoare la bunurile mobile supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.

 

 

[1]

Data: 31.01.2023

 

Lichidator Judiciar,

Proleader Insolv I.P.U.R.L.

Practician în insolvență,

Ec. Șerban Mihaiela-Gabriela

 [1]Tehnoredactat T.A.

   

 

 


Data notificare 31/01/2023, ora 10:10  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/01/2023, ora 10:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
25/01/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
20/01/2023, ora 10:40
Vanzare bunuri imobile SC Lacto Zaharia SRL
detalii
20/01/2023, ora 08:35
Anunt privind selectia de oferte
detalii

toate notificările