Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie vanzare (oferta directa) bunuri mobile Medifarm SRL
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

 Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul procesual situat în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, județul Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membru UNPIR în baza atestatului nr. 2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Medifarm S.R.L. - societate aflată în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat în comuna Bosanci, sat Bosanci, nr. 7, județul Suceava, identificată prin CUI 3406616, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/218/1993, numită prin Sentința civilă nr. 215/23.10.2015, pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția Civilă în dosarul nr. 1343/86/2014/a3**, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare pe bază de ofertă directă a următoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei:

- Sistem AMD 3000 (calculator + server) comupus din două unitați PC, două monitoare, accesoriile – tastaturi și mouse, completate cu o imprimantă EPSON și o sursă de energie suplimentară, al cărui preț de piață stabilit prin evaluare este de 1.000,00 lei la care se adaugă TVA (valoare de piață conform raportului de evaluare întocmit de expert evaluator ing. ec. Skokan Niculae), respectiv la prețul de 1.200,00 lei inclusiv TVA - vânzare în bloc;

- Mobilier farmacie al cărui preț de piată stabilit prin evaluare este de 4.395,00 lei la care se adaugă TVA (valoare de piață conform raportului de evaluare întocmit de expert evaluator ing. ec. Skokan Niculae), respectiv la prețul de 5.274,00 lei inclusiv TVA - vânzare în bloc.

Persoanele interesate de prezenta ofertă de vânzare directă sunt rugate să ne comunice interesul de a achiziţiona bunurile prezentate mai sus prin transmiterea unei oferte financiare în original, la sediul nostru din municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro sau prin fax la numărul 0230 56 33 70, ofertă ce va fi acceptată numai după supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală a Creditorilor. După aprobarea Adunării Generale a Creditorilor, va avea loc ședința de supralicitare, conform legislației în vigoare.

Oferta de cumpărare trebuie să fie însușită (prin semnătură/semnătură și ștampilă) și însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

- copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;

- dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul de lichidare RO54BUCU1702235339035RON deschis pe numele debitoarei la Alpha Bank România S.A., Sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;

- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.

Garanția de achiziţie este de minim 10% din prețul oferit și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele debitoarei S.C. Medifarm S.R.L. sau la casieria lichidatorului judiciar. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de achiziţie în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

Vizionarea bunurilor care fac obiectul vânzării, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de achiziţie și de deplasare la locul de amplasare al bunurilor.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile care fac obiectul vânzării este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230 56 33 70 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 20/09/2016, ora 08:45  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

29/06/2020, ora 13:40
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
10/06/2020, ora 15:45
Negociere directă bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL
detalii
04/06/2020, ora 13:10
Negociere directă utilaje produse balastiere SC Proiect Construct SRL
detalii
29/05/2020, ora 12:35
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii

toate notificările