Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie vanzare (oferta directa) microbuz Acropole SRL
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 Proleader Insolv I.P.U.R.L. (succesoarea în drepturi și obligații a Cabinetului Individual de Insolvență Șerban Mihaiela-Gabriela), cu sediul procesual situat în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membru UNPIR în baza atestatului nr. 2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Acropole S.R.L. - societate aflată în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat în comuna Marginea, nr. 1419 A, bl. 1, sc. A, ap. 5, judeţul Suceava, identificată prin CUI 764083, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/1550/1991, numită prin Sentința Civilă nr. 1310/04.11.2014, pronunțată de Tribunalul Suceava - Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 8130/86/2011**, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare pe bază de ofertă directă a bunului mobil, proprietatea debitoarei, constând într-un Microbuz Renault Master 90DCI,  3+1 uși, an fabricație 2003, 14 locuri, motor Renault G9T-F7 serie C063172, capacitate motor 2.188 cmc, putere motor 66 kw, combustibil motorină, 2 axe, tracțiune față, culoare alb, identificat sub nr. VF1FDCNL529194048, înmatriculat sub nr. SV-11-WXW, ITP expirată din 23.03.2014, nefuncțional, bun folosit, având prețul de piață stabilit prin raportul de evaluare la valoarea de de 8.400,00 lei inclusiv TVA.

Persoanele interesate de prezenta ofertă de vânzare directă sunt rugate să ne comunice interesul de a achiziţiona bunul mobil prezentat mai sus prin transmiterea unei oferte financiare în original, la sediul nostru din municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro sau prin fax la numărul 0230 56 33 70, ofertă ce va fi acceptată numai după supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală a Creditorilor. După aprobarea Adunării Generale a Creditorilor, va avea loc ședința de supralicitare, conform legislației în vigoare.

Oferta de cumpărare trebuie să fie însușită (prin semnătură/semnătură și ștampilă) și însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

- copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;

- dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul de lichidare RO92BUCU1702235338557RON deschis pe numele debitoarei la Alpha Bank România S.A. – Sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;

- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.

Garanția de achiziţie este de minim 10% din prețul oferit și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele debitoarei S.C. Acropole S.R.L. sau la casieria lichidatorului judiciar. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de achiziţie în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

Vizionarea bunului care face obiectul vânzării, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de achiziţie și de deplasare la locul de amplasare al bunului.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunului mobil care face obiectul vânzării, este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230 56 33 70 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 10/10/2016, ora 13:25  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/07/2020, ora 09:50
Negociere directă bunuri imobile SC Security Lavy Det SRL - Supraofertare 10 zile
detalii
15/07/2020, ora 15:25
Anunt Vanzare Of. Directa Mobilier Lacto-Zaharia SRL
detalii
15/07/2020, ora 15:10
Anunt Vanzare Of. Directa Echipamente Lapte Lacto-Zaharia SRL
detalii
15/07/2020, ora 13:25
Publicație de vânzare bunuri mobile SC Ștefan Power SRL
detalii

toate notificările