Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul situat în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Tehno Rova S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat în oraşul Broşteni, bl. G 13, et. 4, ap. 18, județul Suceava, identificată prin CUI 14506661, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/128/2002, numită prin Încheierea de Ședință nr. 668/20.03.2012, pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția Civilă în dosarul nr. 369/86/2012, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare pe bază de ofertă directă a următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei:

1. Terenuri în suprafață totală de 31.732 mp, situate în comuna Petricani, județul Neamț, după cum urmează:

- teren extravilan, fâneață, în suprafață de 14.929,75 mp, situat în comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50188, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 113.481,00 lei la care se adaugă TVA;

- teren arabil intravilan în suprafață de 3.082,00 mp situat în satul Tolici, comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50187, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 23.435,00 lei la care se adaugă TVA;

- teren fâneață extravilan în suprafață de 5.122,00 mp situat în comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50189, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 38.932,00 lei la care se adaugă TVA;

- teren fâneață extravilan în suprafață de 6.763,75 mp situat în comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50186, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 51.412,00 lei la care se adaugă TVA;

- teren intravilan în suprafață de 1.834,00 mp situat în sat Tolici, comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50190, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 13.940,00 lei la care se adaugă TVA;

2. Terenuri în suprafață totală de 22.630,00 mp, situate în comuna Vânători–Neamț, județul Neamț, după cum urmează:

- teren fâneață extravilan în suprafață de 6.303,00 mp (din care 2.852,00 mp reprezintă teren neproductiv), situat în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50911, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 83.699,00 lei la care se adaugă TVA;

- teren arabil extravilan în suprafață de 3.697 mp situat în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50913, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 62.502,00 lei la care se adaugă TVA;

- teren fâneață extravilan în suprafață de 5.925 mp și construcții, bunuri imobile situate în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, înscrise în Cartea Funciară nr. 50914, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 162.862,00 lei la care se adaugă TVA;

- teren fâneață extravilan în suprafață de 6.705 mp (din care 3.631,00 mp reprezintă teren neproductiv), situat în comuna Vânători - Neamț, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50912, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 89.037,00 lei la care se adaugă TVA;

3. Teren pădure în suprafață de 3.274,00 mp, situat în oraș Broșteni, județul Suceava, în locul numit ”Fruntea Bradului”, suprafață de teren pe care nu mai există pădure, nr. cad./ top. 32425, CF nr. 32425 a Orașului Broșteni, al cărui preţ de piaţă stabilit prin evaluare este de 2.200,00 lei la care se adaugă TVA și la care se mai adaugă cheltuielile de intabulare a acestuia.

Vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei S.C. Tehno Rova S.R.L., mai sus prezentate, se va realiza individual, pe fiecare parcelă în parte sau ”în bloc” prin comasarea într-o singură licitație a parcelelor vecine în funcție de apartenența teritorială.

Persoanele interesate de prezenta ofertă de vânzare directă sunt rugate să ne comunice interesul de a achiziţiona bunurile prezentate mai sus prin transmiterea unei oferte financiare în original, la sediul nostru din comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro sau prin fax la numărul 0230 56 33 70, ofertă ce va fi acceptată numai după supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală a Creditorilor. După aprobarea Adunării Generale a Creditorilor, va avea loc ședința de supralicitare, conform legislației în vigoare.

Oferta de cumpărare trebuie să fie însușită (prin semnătură/semnătură și ștampilă) și însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

- copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;

- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;

- dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul de lichidare RO31BUCU1702235338727RON deschis pe numele debitoarei la Alpha Bank România S.A., Sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;

- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;

- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.

Garanția de achiziţie este de minim 10% din prețul oferit și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele debitoarei S.C. Tehno Rova S.R.L. sau la casieria lichidatorului judiciar. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de achiziţie în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

Vizionarea bunurilor care fac obiectul vânzării, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de achiziţie și de deplasare la locul de amplasare al bunurilor.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor imobile care fac obiectul vânzării este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230 56 33 70 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 15/01/2021, ora 16:45  

Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

01/03/2021, ora 10:40
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
01/03/2021, ora 09:40
Vanzare bunuri mobile S.C. Real Construct S.R.L.
detalii
03/02/2021, ora 09:20
Vanzare bunuri mobile S.C. Stefan Power S.R.L.
detalii
15/01/2021, ora 16:45
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii

toate notificările