Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie vanzare bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL - L15
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586,  reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Security Lavy Det S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în municipiul Brașov, șoseaua Cristianului, nr. 6, bloc clădirea 1, etaj 2, ap. birou 3, județul Brașov, având CUI 19097223, înregistrată la ORC Brașov sub nr. J08/2382/2006, numită prin Sentința Civilă nr. 1611/22.12.2016, pronunțată de Tribunalul Brașov – Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul nr. 2127/62/2016, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de Procedură Civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație, vânzarea urmând a se efectua în bloc, pe loturi a următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei:

I. Lotul nr. 1 – Teren și construcții – la prețul de pornire de 74.956 euro scutit TVA, la cursul BNR din data ținerii licitației (preț ce reprezintă reducerea prețului de evaluare cu 30%),  vânzare scutită de plata TVA conform prevederilor art. 292, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal), care se compune din următoarele:

A) „Teren în suprafața de 3.558 mp”, situat în municipul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2, teren pe care se află amplasate construcțiile care urmează:

1. Construcția denumită – „Hală păsări” – cu regim de înălțime P, în suprafață totală de 706,05 mp, cu o suprafața utilă de cca 642 mp, situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

Această construcție în prezent este utilizată ca și „grajd creștere viței”, având structura de rezistență din zidărie de cărămidă de 30 cm. Construcția are stâlpi din lemn, stâlpii din lemn sunt situați central, învelitoarea construcției este de tip ferme, din lemn acoperit cu tablă zincată.

Construcția „Hală păsări” are un finisaj de tip grajd, astfel:

- spoieli peste tencuială, vopsită la ferestre și uși, având tâmplărie metalică;

- instalații electrice funcționale monofazice și trifazice;

- instalații sanitare funcționale pentru alimentarea cu apă;

- utilități edilitare: apă din puț, curent electric, fosă septică.

2. Construcția denumită – „Grajd păsări” – cu regim de înălțime P, în suprafață totală de 264,35 mp, din care cca 190 mp suprafața grajdului, iar restul de 74,35 mp fiind suprafața construcții noi realizată în 2008, situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

Construcția denumită „Grajd păsări” are structura de rezistență din zidărie de cărămidă de 30 cm. Construcția are stâlpi din lemn, stâlpii din lemn sunt situați central, învelitoarea construcției este de tip ferme, din lemn acoperit cu țiglă (plăci mici).

Această construcție are un finisaj de tip grajd, astfel:

- spoieli peste tencuială, vopsită la ferestre și uși cu tâmplărie metalică;

- instalații electrice funcționale monofazice și trifazice;

- instalații sanitare funcționale pentru alimentarea cu apă;

- utilități edilitare: apă din puț, curent electric, fosă septică.

 

3. Construcția denumită – „Casă păsări” – este reamenajată ca locuință, cu regim de înălțime P, în suprafață totală de 87,90 mp, având suprafața utilă de cca. 73 mp, construcția fiind situată în municipiul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, înscrisă în Cartea Funciară nr. 102271 Codlea, identificată sub nr. CAD: C1 / Nr. Top: 4025/5/2, 4026/5/2, 4027/5/2.

Construcția reamenajată ca locuință are finisaje obișnuite, fiind compartimentată și amenajată cu o bucătărie și un dormitor, structura de rezistență este din zidărie de cărămidă de 30 cm, având învelitoarea de tip șarpantă de lemn acoperită cu țiglă.

Această construcție  denumită „Casă păsări” reamenajată ca locuință are următoarele îmbunătățiri:

- parchet laminat de 6 mm, tencuială și lavabile ieftine;

- instalații electrice monofazice funcționale;

- instalații de încălzire – sobe pe lemne (câte una în fiecare încăpere);

- instalații sanitare funcționale pentru alimentarea cu apă;

- utilități edilitare: apă din puț, curent electric, fosă septică.

 

II. Lotul nr. 2 – Terenul – în suprafață totală de 10.400 mp, situat în municipiul Codlea, str. Târgului FN, județul Brașov, la prețul de pornire de 34.944 euro la care se adaugă TVA, rezultând un preț total de 41.583 euro inclusiv TVA, la cursul BNR din data ținerii licitației (preț ce reprezintă reducerea prețului de evaluare cu 30%)

A. Terenul în suprafață totală de 10.400 mp  se compune din 3 (trei) parcele astfel:

- 1.200 mp, suprafață înscrisă în Cartea Funciară nr. 102278 Codlea, identificată sub nr. CAD / Nr. Top: 4025/5/3, 4026/5/3, 4027/5/3;

- 1.300 mp, suprafață înscrisă în Cartea Funciară nr. 102272, identificată sub nr. CAD / Nr. Top: 4025/5/4, 4026/5/4, 4027/5/4;

- 7.900 mp, suprafață înscrisă în Cartea Funciară nr. 102273, identificată sub nr. CAD / Nr. Top: 4025/5/1/1/1, 4026/5/1/1/1, 4027/5/1/1/1.

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, în ședințe bilunare la data de 05.11.2018, la ora 15:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua în data de 19.11.2018 la aceeași oră.

Cererea scrisă pentru participarea la ședința de licitație publică cu strigare se va depune la sediul lichidatorului judiciar menționat mai sus, cu cel puțin 24 de ore înaintea datei de ținere a ședinței de licitație și trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

• Pentru persoane juridice:

- Documentele de înființare a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);

- Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;

- Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;

- Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO03BUCU1702235340427RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Security Lavy Det S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

 

Pentru persoane fizice:

- Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează cererea de participare la licitația publică cu strigare;

- Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;

- Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO03BUCU1702235340427RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Security Lavy Det S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Licitația publică cu strigare se va desfășura la locul, termenul și ora prevăzute în publicația de vânzare respectivă, prin strigări succesive de 3 (trei) ori a prețului de pornire respectiv, cât și pentru fiecare pas de licitare, după care lichidatorul judiciar va striga cine oferă mai mult peste prețul oferit.

Creșterea prețului oferit de participanți se va face prin „pași de licitare” în cuantum de 5% din ultimul preț oferit. Dacă la a treia strigare a ultimului preț oferit nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul judiciar va adjudeca bunurile în favoarea participantului respectiv care a oferit ultima sumă.

Adjudecarea se va putea face și în situația în care a fost un singur participant la licitația publică cu strigare. 

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunurilor adjudecate la respectivul termen de licitație publică cu strigare.

Plata sumei reprezentând prețul adjudecat al bunurilor licitației respective se va face de către persoana adjudecatară în contul bancar de lichidare nr. RO03BUCU1702235340427RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Security Lavy Det S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. în termen de 10 (zece) zile de la data procesului verbal de licitație. 

Plata prețului adjudecat în „euro” ca urmare a licitației publice cu strigare, se va face de către persoana adjudecatară în „lei” la cursul de schimb valutar al BNR din ziua ținerii licitației publice cu strigare în care a fost declarat adjudecatar.

După anunțarea verbală de către lichidatorul judiciar a câștigătorului licitației publice, se va întocmi un proces verbal de licitație, care va fi semnat de către lichidatorul judiciar, adjudecatarul bunurilor care au făcut obiectul licitației publice cu strigare, precum și de către ceilalți participanți la licitația de la acel termen.

Procesul verbal de adjudecare, în conf. cu art. 852 din Noul Cod de procedura civila, se va întocmi de către lichidatorul judiciar în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenței de preț de către adjudecatar cât și a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al debitorului.

În termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de adjudecare, se va încheia Contractul de vânzare cumpărare în formă autentică, care va fi perfectat de către un notar public conform art. 158 din Legea nr. 85/2014. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare autentic a bunurilor imobile care au făcut obiectul licitației (taxe notariale, taxe întabulare și alte) vor fi suportate în exclusivitate de către adjudecatar, înafara prețului de vânzare adjudecat.

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au participat la licitația publică cu strigare și care nu au adjudecat bunurile care fac obiectul licitației, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data ținerii licitației publice cu strigare, mai puțin contravaloarea comisioanelor bancare de încasare și plată a acesteia.

Dacă adjudecatarul nu achită prețul adjudecat al bunurilor care au făcut obiectul licitației respective la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, va pierde garanția de participare la licitație și se va organiza o nouă licitație cu strigare la un alt termen stabilit de lichidatorul judiciar, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferența de preț între prețul adjudecat și neachitat de către adjudecatar și noul preț obținut prin vânzarea bunurilor respective la noua licitație, acesta fiind obligat și la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitații, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor imobile care fac obiectul licitației publice cu strigare sunt obligate să informeze în scris și motivat lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor conform publicațiilor de vânzare, dată după care nu vor mai putea formula pretenții cu privire la bunurile care au făcut obiectul vânzării la licitație publică cu strigare.

Detalii suplimentare referitoare la bunurile imobile supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.


Data notificare 26/10/2018, ora 15:55  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

29/06/2020, ora 13:40
Publicatie vanzare (oferta directa) terenuri Tehno Rova SRL
detalii
10/06/2020, ora 15:45
Negociere directă bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL
detalii
04/06/2020, ora 13:10
Negociere directă utilaje produse balastiere SC Proiect Construct SRL
detalii
29/05/2020, ora 12:35
Publicatie vanzare (oferta directa) Lucex Prodimpex SRL
detalii

toate notificările