Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Publicatie vanzare terenuri S.C. TEHNO ROVA S.R.L.
DESCRIERE:

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

 

           

Proleader Insolv I.P.U.R.L. (succesoarea în drepturi și obligații a Cabinetului Individual de Insolvență Șerban Mihaiela-Gabriela), cu sediul situat în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Tehno Rova S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat în oraşul Broşteni, bl. G 13, et. 4, ap. 18, județul Suceava, identificată prin CUI 14506661, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/128/2002, numită prin Încheierea de Ședință nr. 668/20.03.2012, pronunțată de Tribunalul Suceava – Secția Civilă în dosarul nr. 369/86/2012, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare individual (pe fiecare parcelă în parte) sau în bloc, a următoarelor bunuri imobile, proprietatea debitoarei după cum urmează:

 

1. Terenuri în suprafață totală de 31.732 mp, situate în comuna Petricani, județul Neamț, după cum urmează:

-     teren extravilan, fâneață, în suprafață de 14.929,75 mp, situat în comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50188, având număr cadastral 260, la prețul de pornire de 6.120,00 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 7.282,80 euro inclusiv TVA,cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

-     teren arabil intravilan în suprafață de 3.082 mp situat în satul Tolici, comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50187, având număr cadastral 261 la prețul de pornire de 1.431,00 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 1.702,80 euro inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

-     teren fâneață extravilan în suprafață de 5.122 mp situat în comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50189, având număr cadastral 262, la prețul de pornire de 2.097,00 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 2.495,43 euro inclusiv TVA , cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

-     teren fâneață extravilan în suprafață de 6.763,75 mp situat în comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50186, având număr cadastral 263, la prețul de pornire de 2.772,00 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 3.298,68 euro inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

-     teren intravilan în suprafață de 1.834 mp situat în sat Tolici, comuna Petricani, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50190, având număr cadastral 259 la prețul de pornire de 846 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 1.006,74 euro inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație.

 

2. Terenuri în suprafață totală de 22.630 mp, situate în comuna Vânători – Neamț, județul Neamț, după cum urmează:

-     teren fâneață extravilan în suprafață de 6.303 mp (din care 2.852 mp reprezintă teren neproductiv), situat în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, având număr cadastral 317, înscris în Cartea Funciară nr. 50911, la prețul de pornire de 8.703,00 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 10.356,57 euro inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

-     teren arabil extravilan în suprafață de 3.697 mp situat în comuna Vânători-Neamț, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50913, având număr cadastral 318, la prețul de pornire de 5.103,00 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 6.072,57 euro inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

-     teren fâneață extravilan în suprafață de 5.925 mp și construcții, bunuri imobile situate în comuna Vânători - Neamț, județul Neamț, având număr cadastral 395, înscrise în Cartea Funciară nr. 50914, la prețul de pornire de 8.181,00 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 9.735,39 euro inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație;

-     teren fâneață extravilan în suprafață de 6.705 mp (din care 3.631 mp reprezintă teren neproductiv), situat în comuna Vânători - Neamț, județul Neamț, înscris în Cartea Funciară nr. 50912, având număr cadastral 396 la prețul de pornire de 9.252,00 euro la care se adaugă TVA (preț de piață stabilit prin evaluare diminuat cu 10%), respectiv de 11.009,88 euro inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație.

Vânzarea bunurilor imobile aflate în patrimoniul debitoarei S.C. TEHNO ROVA S.R.L., mai sus prezentate, se va realiza individual, pe fiecare parcelă în parte sau ”în bloc” prin comasarea într-o singură licitație a parcelelor vecine în funcție de apartenența teritorială respectiv:

-         comasarea într-o singură licitație a terenurilor situate în comuna Petricani, județul Neamț, respectiv a parcelelor având număr cadastral: 259, 260, 261, 262 și 263, având ca preț de pornire a licitației cumularea prețurilor individuale a fiecărei parcele în parte;

-         comasarea într-o singură licitație a terenurilor situate în comuna Vânători - Neamț, județul Neamț respectiv a parcelelor având număr cadastral:317, 318, 395 și 396 având ca preț de pornire a licitației cumularea prețurilor individuale a fiecărei parcele în parte;

Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din com. Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, jud.  Suceava, la data de 24.11.2022, la ora 14:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua la aceeași oră în datele de 01.12.2022, 08.12.2022, 15.12.2022 și 22.12.2022.

Pentru participarea la licitația publică cu strigare, solicitantul, va achita o garanție de participare de minim 10% din prețul de pornire al licitației prevăzut în publicația de vânzare și va depune cu cel puțin 24 (două zeci și patru) de ore înainte de data și ora termenului licitației prevăzut în publicația de vânzare, o cerere scrisă la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., situat în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, sau o va transmite prin poștă cu scrisoare recomandată de primire (sau prin curierat rapid), sau prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro – prin scanare – din care să rezulte explicit intenția de a participa la licitația publică cu strigare de la termenul, data și ora menționate în publicația de vânzare emisă de lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL pentru termenul respectiv de licitație publică cu strigare.

Cererea scrisă pentru participarea la ședința de licitație publică cu strigare trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

-        Pentru persoane juridice:

-                Documentele de înființare a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);

-                Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;

-                Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;

-                  Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% se va face în contul bancar de lichidare nr. RO31BUCU1702235338727RONdeschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Tehno Rova S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24(două zeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

 

-        Pentru persoane fizice:

-                Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează cererea de participare la licitația publică cu strigare;

-                Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;

-                Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul de pornire al licitației publice pentru participarea la licitația publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicația de vânzare respectivă. Plata garanției de participare la licitație de minim 10% se va face în contul bancar de lichidare nr. RO31BUCU1702235338727RONdeschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Tehno Rova S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de participare la licitație se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puțin 24(două zeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Adjudecarea se va putea face chiar și în situația în care există un singur participant. În cazul participanților neadjudecatari garanția va fi restituită acestora, iar pentru adjudecatar garanția va fi considerată avans la plata bunului adjudecat.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitația publică cu strigare la termenul de licitație prevăzut în publicația de vânzare respectivă și care au achitat garanția de participare de 10% din prețul de pornire al licitației și fiind prezenți la licitație, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data și ora la care se va ține licitația, vor pierde garanția de 10% depusă pentru participarea la licitație și nu vor mai putea formula pretenții pentru restituirea acesteia.

Licitația publică cu strigare se va desfășura la locul, termenul și ora prevăzute în publicația de vânzare, prin strigări succesive de 3 (trei) ori a prețului de pornire respectiv, cât și pentru fiecare pas de licitare, după care lichidatorul judiciar va striga cine oferă mai mult peste prețul oferit.

Creșterea prețului oferit de participanți se va face prin „pași de licitare” în cuantum de 5% din ultimul preț oferit. Dacă la a treia strigare a ultimului preț oferit nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul judiciar va adjudeca bunul în favoarea participantului respectiv care a oferit ultima sumă.

Adjudecarea se va putea face și în situația în care a fost un singur participant la licitația publică cu strigare.

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au adjudecat bunul/bunurile care face obiectul licitației publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii prețului bunului adjudecat la respectivul termen de licitație publică cu strigare.

După anunțarea verbală de către lichidatorul judiciar a câștigătorului licitației publice, se va întocmi un proces verbal de licitație, care va fi semnat de către lichidatorul judiciar, adjudecatarul bunului/bunurilor care au făcut obiectul licitației publice cu strigare, precum și de către ceilalți participanți la licitația de la acel termen.

Procesul verbal de adjudecare, în conf. cu art. 852 din Noul Cod de procedura civila, se va întocmi de către lichidatorul judiciar în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenței de preț de către adjudecatar cât și a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al debitoarei S.C. Tehno Rova S.R.L.

În termen de cel mult 30 zile de la data întocmirii procesului verbal de adjudecare, se va încheia Contractul de vânzare cumpărare în formă autentică, care va fi perfectat de către un notar public conform art. 158 din Legea nr. 85/2014. Cheltuielile ocazionate de încheierea contractului de vânzare cumpărare autentic a bunului/bunurilor imobile care au făcut obiectul licitației (taxe notariale, taxe întabulare și alte) vor fi suportate în exclusivitate de către adjudecatar, înafara prețului de vânzare adjudecat.

„Garanția de participare” depusă de către persoanele care au participat la licitația publică cu strigare și care nu au adjudecat bunul/bunurile care fac obiectul licitației, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data ținerii licitației publice cu strigare.

Dacă adjudecatarul nu achită prețul adjudecat al bunului/bunurilor care au făcut obiectul licitației respective la termenul stabilit prin procesul verbal de licitație, va pierde garanția de participare la licitație și se va organiza o nouă licitație cu strigare la un alt termen stabilit de lichidatorul judiciar, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferența de preț între prețul adjudecat și neachitat de către adjudecatar și noul preț obținut prin vânzarea bunului/bunurilor respective la noua licitație, acesta fiind obligat și la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitații, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Până la predarea dovezii de achitare a prețului integral și a întocmirii actului de adjudecare, adjudecatarul nu va putea exercita atributele de posesie și folosință asupra bunului/bunurilor și nu va putea efectua nici un act de dispoziție materială sau juridică (ex: vânzare, închiriere, etc.).

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunului/bunurilor imobile care fac obiectul licitației publice cu strigare, este obligată să informeze în scris și motivat lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea bunului conform publicațiilor de vânzare, dată după care nu vor mai putea formula pretenții cu privire la bunul care a făcut obiectul vânzării la licitație publică cu strigare.

Dacă atât în perioada programată pentru desfășurarea licitațiilor publice cât și ulterior finalizării perioadei programate pentru licitațiile publice se vor înregistra cereri de vânzare prin ofertă directă, bunul/bunurile vor putea fi valorificate prin această modalitate numai cu informarea și aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Creditorilor.

Detalii suplimentare referitoare la bunul/bunurile imobile supuse vânzării prin licitație publică cu strigare, vor putea fi obținute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentațiilor respective, anunțarea prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 și nr. 0748/28.22.90.

 

 

 [1]

Data: 17.11.2022

 

Lichidator judiciar,

PROLEADER INSOLV I.P.U.R.L.

Practician în insolvență,

Ec. Şerban Mihaiela-Gabriela[1]Tehnoredactat T.A.


Data notificare 22/11/2022, ora 13:20  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/01/2023, ora 10:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
25/01/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
20/01/2023, ora 10:40
Vanzare bunuri imobile SC Lacto Zaharia SRL
detalii
20/01/2023, ora 08:35
Anunt privind selectia de oferte
detalii

toate notificările