Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Utilaje si instalații destinate producției de geam termopan
DESCRIERE:

                           PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul procesual situat în municipiul Suceava, str. Universităţii, nr. 18, județul Suceava, tel. 0230 22 11 77, fax 0230 56 33 70, e-mail office@insolventasuceava.ro, identificată prin CIF 32539586, înregistrată în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR sub nr. RFOII-0715, membru UNPIR în baza atestatului nr. 2A0715, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Emiona S.R.L. - societate aflată în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social situat în comuna Coșna, sat Valea Bancului, nr. 31, camera 2, județul Suceava, identificată prin CUI RO21627380, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/700/2007, numită prin Sentința Civilă nr. 1102/23.09.2014 prounțată de Tribunalul Suceava-Secția Civilă în dosarul nr. 10377/86/2013*, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 și ale Noului Cod de procedură Civilă, scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare a următoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei:
1. Utilaje și instalații destinate producției de geam termopan aflate într-o stare de degradare avansată, nefuncționale de circa patru ani, unele din acestea fiind uzate moral la prețul de pornire de 78.870,00 lei la care se adaugă TVA (valoare de piață stabilită prin evaluare), respectiv la prețul de pornire de 94.644 lei inclusiv TVA, cu un pas de licitare de 5% crescător din ultimul preț oferit de participanții la licitație, vânzare în bloc, detaliate după cum urmează:
- o masă de tăiat semiautomată, fără identificare prin număr de inventar și/sau plăcuță fabricant, cu posibilitate de utilizare, uzată;
- o mașină de spălat fără identificare prin număr de inventar și/sau plăcuță fabricant cu posibilitate de utilizare, uzată;
- o mașină de umplut cu gaz  AR-GAS-100P marca Intergas Machine Italia fabricată în anul 2005, uzată;
- un extrudel Hotmelt Expert, fără identificare prin număr de inventar și/sau plăcuță fabricant, fabricant estimativ în anul 2005, uzat;
- un extruder cu butil marca ”Baretta” fabricat în anul 2006, cu posibilitate de utilizare, uzat;
- o presă manuală butil fără identificare prin număr de inventar și/sau plăcuță fabricant, fabricată în anul 2005, uzată;
- un îndoitor baghetă, fără identificare prin număr de inventar și/sau plăcuță fabricant, cu posibilitate de utilizare, fabricat estimativ în anul 2005, uzat;
- un suport pentru împachetare fără identificare prin număr de inventar și/sau plăcuță fabricant, cu posibilitate de utilizare, fabricat estimativ în anul 2005, uzat;
- un suport mobil pentru sticlă fără identificare prin număr de inventar și/sau plăcuță fabricant, cu posibilitate de utilizare, fabricat estimativ în anul 2005, uzat;
- un rastel depozitare sticlă termopan, fără identificare prin număr de inventar și/sau plăcuță fabricant, cu posibilitate de utilizare fabricat estimativ în anul 2005, uzat.
Licitația publică cu strigare va avea loc la sediul procesual al Proleader Insolv I.P.U.R.L. din municipiul Suceava, str. Universității, nr. 18, județul Suceava, la data de 16.09.2016, la ora 10:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitația urmând a se relua în fiecare zi de vineri, la aceeași oră, respectiv în zilele de 23.09.2016 și 30.09.2016.
Cererea scrisă din care să rezulte intenția de a participa la licitație se va depune la sediul procesual al lichidatorului judiciar menționat mai sus, cu cel puțin 24 de ore înaintea datei de ținere a ședinței de licitație și va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente:
- copii ale documentelor de înființare, în cazul ofertanților care au calitatea de persoană juridică;
- buletin/carte de identitate, în cazul ofertanților persoane fizice;
- dovada în original a achitării garanției de participare la licitație de minim 10% din prețul de pornire, în contul de lichidare RO29BUCU1702235338987RON deschis pe numele debitoarei la Alpha Bank S.A.-Sucursala Suceava, sau direct în casieria lichidatorului judiciar;
- împuternicirea dată de persoanele abilitate (administrator), persoanei fizice care reprezintă persoana juridică, dacă este cazul;
- certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, în stare de valabilitate la data stabilită pentru ținerea ședinței de licitație, în cazul persoanelor juridice.
Garanția de participare la licitație este de minim 10% din prețul de pornire al licitației respective și va fi depusă în contul bancar RO29BUCU1702235338987RON deschis pe numele debitoarei S.C. Emiona SRL la Alpha Bank S.A.-Sucursala Suceava sau la casieria lichidatorului judiciar, cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora licitației. Participanții vor face dovada de depunere a garanției de participare la licitație în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.
Vizionarea bunurilor care fac obiectul vânzării, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de participare la ședința de licitație publică și de deplasare la locul de amplasare al bunurilor.
Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunului mobil care face obiectul licitației să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.
Detalii suplimentare referitoare la bunurile mobile supuse vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230 56 33 70 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 25/08/2016, ora 09:30  

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/07/2020, ora 09:50
Negociere directă bunuri imobile SC Security Lavy Det SRL - Supraofertare 10 zile
detalii
15/07/2020, ora 15:25
Anunt Vanzare Of. Directa Mobilier Lacto-Zaharia SRL
detalii
15/07/2020, ora 15:10
Anunt Vanzare Of. Directa Echipamente Lapte Lacto-Zaharia SRL
detalii
15/07/2020, ora 13:25
Publicație de vânzare bunuri mobile SC Ștefan Power SRL
detalii

toate notificările