Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
DESCRIERE:

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în Comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, județul Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, CIF RO32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Diadekonmat S.R.L.în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în comuna Jariștea, județul Vrancea, C.P. 627180, CUI 25727595, Nr. ONRC J39/315/2009, numită prin Sentința Civilă nr. 242/12.09.2019, dos. nr. 354/91/2018 al Tribunalului Vrancea - Secția a II-a Civilă și de Contencios Administrativ Fiscal, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare pe bază de ofertă directă a următoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei:

-          Autoutilitară N1, marca CITROEN, tip JUMPER,  înmatriculată sub nr. VN-11-KON, nr. identificare VF7233KL215988844, motorină, de culoare alb-gri, bun mobil evaluat prin Raportul de evaluare nr. 1020/27.10.2020 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR ec. ing. Nistor Mariana-Rozica, la valoarea de piață de 1.319 euro la care se adaugă TVA respectiv 1.569,61 euro inclusiv TVA.

-          Autoturism M1, marca BMW, tip 320 d,  înmatriculată sub nr. VN-29-BOS, nr. identificare WBAAL71020KG53453, motorină, de culoare albastru, bun mobil evaluat prin Raportul de evaluare nr. 1020/27.10.2020 întocmit de către evaluatorul autorizat ANEVAR ec. ing. Nistor Mariana-Rozica, la valoarea de piață de 844 euro la care se adaugă TVA, respectiv 1.004,36 euro inclusiv TVA.

Persoanele interesate de prezenta ofertă de vânzare directă sunt rugate să ne comunice interesul de a achiziţiona bunurile prezentate mai sus prin transmiterea unei oferte financiare în original, la sediul nostru din comuna Șcheia, sat Sfîntu Ilie, str. Teilor, nr.2, județul Suceava, prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro sau prin fax la numărul 0230 56 33 70, ofertă ce va fi acceptată numai după supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală a Creditorilor.

Oferta de cumpărare trebuie să fie însușită (prin semnătură/semnătură și ștampilă) și însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

-        Pentru persoane juridice:

-                 Documentele de înființare a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);

-                 Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană pentru a participa la licitația publică cu strigare în numele și pentru persoana juridică respectivă;

-                 Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;

-                 Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul oferit. Plata garanției de participare de minim 10% din prețul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO90BUCU1702235341630RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Diadekonmat S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de minim 10% din prețul oferit se va achita de către titularul cererii cu cel puțin 24 (două zeci și patru) de ore înainte de data termenului și a orei la care se va ține licitația publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

 

-        Pentru persoane fizice:

-                 Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează cererea de participare la licitația publică cu strigare;

-                 Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitația publică cu strigare, împuternicește o altă persoană pentru a participa în numele și pentru persoana fizică la licitația publică respectivă;

-                 Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de minim 10% din prețul oferit. Plata garanției de participare de minim 10% din prețul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO90BUCU1702235341630RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Diadekonmat S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Garanția de achiziţie este de minim 10% din prețul oferit și va fi depusă în contul bancar de lichidare deschis pe numele debitoarei S.C. Diadekonmat S.R.L. nr. RO90BUCU1702235341630RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava Participanții vor face dovada de depunere a garanției de achiziţie în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

Vizionarea bunurilor care fac obiectul vânzării, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de achiziţie și de deplasare la locul de amplasare al bunurilor.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile care fac obiectul vânzării este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestora, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Detalii suplimentare referitoare la bunurile mobile supuse vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230563370 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 25/01/2023, ora 12:25  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/01/2023, ora 10:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
25/01/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
20/01/2023, ora 10:40
Vanzare bunuri imobile SC Lacto Zaharia SRL
detalii
20/01/2023, ora 08:35
Anunt privind selectia de oferte
detalii

toate notificările