Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii

publicatie de vanzare bun imobil - S.C. LUC&SON SRL -OFERTA DIRECTA
DESCRIERE:

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în Comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera nr. 7, județul Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, CIF RO32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Şerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Luc & Son S.R.L. - în faliment, cu sediul în mun. Suceava, str. Dimitrie Onciu, nr. 6, bl. 3, sc. E, ap. 1, jud. Suceava, C.P. 720001, CUI 19089344, nr. ORC Suceava J33/1259/2006, numită prin Sentința Civilă nr. 348/20.10.2020, dos. nr. 1869/86/2019* al Tribunalului Suceava – Secția a II-a Civil, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare pe bază de ofertă directă, a următorului bun imobil, proprietatea debitoarei după cum urmează:

 

BUN IMOBIL, constând în:

 

- Construcție industrială și edilitară compusă din P+M- amplasată pe parcela în suprafață de 415 mp care face parte din terenul în suprafață de 875 mp(din care 460 mp teren arabil) situată în municipiul Suceava, str. 22 Decembrie 199A, județul Suceava, având nr. cadastral 4434 pentru teren și 4434-C1 pentru construcție înscrisă în CF nr. 31705 a UAT Suceava.

 

Persoanele interesate de prezenta ofertă de vânzare directă sunt rugate să ne comunice interesul de a achiziţiona bunul prezentat mai sus prin transmiterea unei oferte financiare în original, la sediul nostru din comuna Șcheia, sat Sfîntu Ilie, str. Teilor, nr.2, județul Suceava, prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro sau prin fax la numărul 0230 56 33 70, ofertă ce va fi acceptată numai după supunerea spre aprobare de către Adunarea Generală a Creditorilor.

Oferta de cumpărare trebuie să fie însușită (prin semnătură/semnătură și ștampilă) și însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:      

 

-        Pentru persoane juridice:

-Documentele de înființare a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);

-      Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuternicește o altă persoană, în numele și pentru persoana juridică respectivă;

-      Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;

-      Certificat fiscal-fără datorii;

-      Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de achiziție de minim 10% din prețul oferit. Plata garanției de minim 10% din prețul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO95BUCU1702235342920RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Luc&Son S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Participanții vor face dovada de depunere a garanției de achiziţie în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

 

-        Pentru persoane fizice:

-      Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează oferta de cumpărare;

-      Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat oferta, împuternicește o altă persoană în numele și pentru persoana fizică pentru a depune oferta;

-      Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanția de achiziție de minim 10% din prețul oferit. Plata garanției de achiziție de minim 10% din prețul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanției în contul bancar de lichidare nr. RO95BUCU1702235342920RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Luc&Son S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

Participanții vor face dovada de depunere a garanției de achiziţie în contul indicat de catre lichidatorul judiciar cu documentul în original.

Vizionarea bunului care face obiectul vânzării, se va face cu programare, prin notificarea în scris a lichidatorului judiciar cu privire la intenția de achiziţie și de deplasare la locul de amplasare al bunului imobil descris mai sus.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunului imobil care face obiectul vânzării este obligată să informeze lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea acestuia, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.

Detalii suplimentare referitoare la bunul imobil supus vânzării, solicitate de către ofertanți, vor putea fi obținute direct de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., prin fax la nr. 0230563370 sau prin e-mail la adresa office@insolventasuceava.ro.


Data notificare 17/11/2022, ora 11:35  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

31/01/2023, ora 10:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
25/01/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
20/01/2023, ora 10:40
Vanzare bunuri imobile SC Lacto Zaharia SRL
detalii
20/01/2023, ora 08:35
Anunt privind selectia de oferte
detalii

toate notificările