Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Detalii


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/insolven/public_html/includes/db.php on line 43
publicatie vanzare bunuri mobile S.C. REAL CONSTRUCT S.R.L.
DESCRIERE:

PUBLICAÈšIE DE VÂNZARE

Subscrisa, Proleader Insolv I.P.U.R.L., cu sediul în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, judeÈ›ul Suceava, tel. 0230221177, fax 0230563370, e-mail office@insolventasuceava.ro, CIF RO32539586, reprezentată legal prin practician în insolvenţă ec. Åžerban Mihaiela-Gabriela, în calitate de lichidator judiciar al S.C. Real Construct S.R.L. - în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul social în comuna DărmăneÈ™ti, sat DărmăneÈ™ti, nr. 543B, judeÈ›ul Suceava, identificată prin CUI RO23166488, înregistrată la ORC Suceava sub nr. J33/213/2008, numită prin Încheierea de È™edință FN/16.02.2018, dos. nr. 4442/86/2017 al Tribunalului Suceava – SecÈ›ia a II-a Civilă, anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 È™i ale Noului Cod de procedură civilă, scoaterea la vânzare prin licitaÈ›ie publică cu strigare,vânzarea urmând a se efectua individual sau în bloc, a următoarelor bunuri mobile, proprietatea debitoarei:

           Bunuri mobile – mijloace de transport

 

1.      Autovehicul marca Dacia Papuc,IS-14-PHL, culoare albă, inscripÈ›ionată Eurobau, la preÈ›ul de pornire de 280 euro fără TVA, pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL nu deÈ›ine chei È™i nici documente de proprietate;

2.       Autospecializată curățat canale marca MAN 13.168, culoare galben portocalie, anul fabricaÈ›iei 1980, 224.611 km, la preÈ›ul de pornire de 1.141 euro fără TVA pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL nu deÈ›ine chei È™i nici documente de proprietate;

3.      Autotractor marca Scania R420 LA4X2MNA, SV-27-HLT, culoare galbenă, fabricat 2006,serie È™asiu VLUR4X20009106401, la preÈ›ul de pornire de 4.018 euro fără TVA È™i pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL deÈ›ine doar carte de identitate a autovehiculului È™i certificat de înmatriculare, fără chei;

4.      Semiremorcă marca Schmitz Cargobull S01, SV-28-HLT, culoare gri,fabricat 2003, serie È™asiu WSMS6980000516225, la preÈ›ul de pornire de 2.751 euro fără TVA È™i pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL deÈ›ine doar carte de identitate a autovehiculului È™i certificat de înmatriculare, fără chei;

5.      Autovehicul marca MAN TGM 12.280 4X2BL, culoare roÈ™ie, fabricat în anul 2007, serie motor 21815055401504, serie È™asiu WMAN16ZZ77Y182947, înmatriculat sub nr. SV-90-HLT, pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL nu deÈ›ine chei È™i nici documente de proprietate, la preÈ›ul de pornire de 3.997 euro fără TVA;

6.      Autotractor marca Scania R420 LA4X2MNA, SV-26-HLT, culoare galbenă, fabricat 2006, serie È™asiu VLUR4X20009106603, pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL nu deÈ›ine chei È™i nici documente de proprietate, la preÈ›ul de pornire de 4.018 euro fără TVA;

7.      Autovehicul marca VW Transporter TDI,SV-10-XXF, alb, pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL nu deÈ›ine chei È™i nici documente de proprietate, la preÈ›ul de pornire de 1.022 euro fără TVA;

8.      Autovehicul marca BMW, SV-77-WTX, culoare neagră, pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL nu deÈ›ine chei È™i nici documente de proprietate, la preÈ›ul de pornire de 3.402 euro fără TVA;

9.      Autovehicul marca Mercedes Benz 500SE, BC-77-GJC, culoare gri, fabricat 2008, pentru care lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL nu deÈ›ine chei È™i nici documente de proprietate, la preÈ›ul de pornire de 574 euro fără TVA.

 

Pentru vânzarea în bloc a bunurilor mobile descrise mai sus, aflate în proprietatea debitoarei S.C. Real Construct S.R.L, preÈ›ul de pornire al licitaÈ›iei este suma de 21.203 euro la care se adaugă TVA, la cursul BNR din data È›inerii licitaÈ›iei publice cu strigare (sumă totală rezultată din Raportul de evaluare nr. 3PLI/21.10.2019 întocmit de către expertul evaluator membru ANEVAR, Pârlea Adrian-Cristian diminuată cu 30%), cu un pas de licitare de 5% crescător aplicat la ultimul preÈ› oferit de participanÈ›ii la licitaÈ›ie.

 

LicitaÈ›ia publică cu strigare va avea loc la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. din com. Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, jud.  Suceava, la data de 29.04.2022 la ora 11:00, în caz de neadjudecare a bunurilor, licitaÈ›ia urmând a se relua la aceeaÈ™i oră în data de 06.05.2022, 13.05.2022, 20.05.2022.

Pentru participarea la licitaÈ›ia publică cu strigare, solicitantul, va achita o garanÈ›ie de participare de minim 10% din preÈ›ul de pornire al licitaÈ›iei prevăzut în publicaÈ›ia de vânzare È™i va depune cu cel puÈ›in 24 (două zeci È™i patru) de ore înainte de data È™i ora termenului licitaÈ›iei prevăzut în publicaÈ›ia de vânzare, o cerere scrisă la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., situat în comuna Șcheia, sat Sfântu Ilie, str. Teilor, nr. 2, camera 7, judeÈ›ul Suceava, sau o va transmite prin poÈ™tă cu scrisoare recomandată de primire (sau prin curierat rapid), sau prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro – prin scanare – din care să rezulte explicit intenÈ›ia de a participa la licitaÈ›ia publică cu strigare de la termenul, data È™i ora menÈ›ionate în publicaÈ›ia de vânzare emisă de lichidatorul judiciar Proleader Insolv IPURL pentru termenul respectiv de licitaÈ›ie publică cu strigare.

Cererea scrisă pentru participarea la È™edinÈ›a de licitaÈ›ie publică cu strigare trebuie să fie însoÈ›ită în mod obligatoriu de următoarele documente:

-        Pentru persoane juridice:

-                Documentele de înfiinÈ›are a persoanei juridice (Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului ComerÈ›ului respectiv, Certificatul de înregistrare fiscală la ANAF, Certificatul de înregistrare în scopul de TVA – dacă este cazul, Actul constitutiv al persoanei juridice din care să rezulte persoana care are calitatea de administrator, sau alt act emis legal de persoana juridică din care să rezulte persoana care este administratorul persoanei juridice);

-                Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care administratorul sau reprezentantul legal al persoanei juridice, împuterniceÈ™te o altă persoană pentru a participa la licitaÈ›ia publică cu strigare în numele È™i pentru persoana juridică respectivă;

-                Buletin/carte de identitate a administratorului persoanei juridice sau a reprezentantului legal al acestuia sau a persoanei împuternicite legal;

-                Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanÈ›ia de minim 10% din preÈ›ul de pornire al licitaÈ›iei publice pentru participarea la licitaÈ›ia publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicaÈ›ia de vânzare respectivă. Plata garanÈ›iei de participare la licitaÈ›ie de minim 10% din preÈ›ul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanÈ›iei în contul bancar de lichidare nr. RO25BUCU1702235341447RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Real Construct S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

GaranÈ›ia de participare la licitaÈ›ie se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puÈ›in 24(două zeci È™i patru) de ore înainte de data termenului È™i a orei la care se va È›ine licitaÈ›ia publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitaÈ›ia publică cu strigare la termenul de licitaÈ›ie prevăzut în publicaÈ›ia de vânzare respectivă È™i care au achitat .garanÈ›ia de participare de 10% din preÈ›ul de pornire al licitaÈ›iei È™i fiind prezenÈ›i la licitaÈ›ie, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data È™i ora la care se va È›ine licitaÈ›ia, vor pierde garanÈ›ia de 10% depusă pentru participarea la licitaÈ›ie È™i nu vor mai putea formula pretenÈ›ii pentru restituirea acesteia.

 

-        Pentru persoane fizice:

-                Buletin/carte de identitate a persoanei fizice care formulează cererea de participare la licitaÈ›ia publică cu strigare;

-                Împuternicirea autentificată sau cu legalizare de semnătură prin care persoana fizică care a formulat cererea de participare la licitaÈ›ia publică cu strigare, împuterniceÈ™te o altă persoană pentru a participa în numele È™i pentru persoana fizică la licitaÈ›ia publică respectivă;

-                Dovada în original emisă de către o bancă din care rezultă că a fost achitată garanÈ›ia de minim 10% din preÈ›ul de pornire al licitaÈ›iei publice pentru participarea la licitaÈ›ia publică cu strigare de la termenul prevăzut în publicaÈ›ia de vânzare respectivă. Plata garanÈ›iei de participare la licitaÈ›ie de minim 10% din preÈ›ul „în euro” se va face „în lei” la cursul BNR din ziua plății garanÈ›iei în contul bancar de lichidare nr. RO25BUCU1702235341447RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Real Construct S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L..

GaranÈ›ia de participare la licitaÈ›ie se va achita de către titularul cererii de participare cu cel puÈ›in 24 (două zeci È™i patru) de ore înainte de data termenului È™i a orei la care se va È›ine licitaÈ›ia publică cu strigare pentru care s-a formulat cererea de participare.

Persoanele care au formulat cerere pentru participarea la licitaÈ›ia publică cu strigare la termenul de licitaÈ›ie prevăzut în publicaÈ›ia de vânzare respectivă È™i care au achitat garanÈ›ia de participare de 10% din preÈ›ul de pornire al licitaÈ›iei È™i fiind prezenÈ›i la licitaÈ›ie, nu vor licita, sau cei care nu se vor mai prezenta la locul, data È™i ora la care se va È›ine licitaÈ›ia, vor pierde garanÈ›ia de 10% depusă pentru participarea la licitaÈ›ie È™i nu vor mai putea formula pretenÈ›ii pentru restituirea acesteia.

LicitaÈ›ia publică cu strigare se va desfășura la locul, termenele È™i ora prevăzute în publicaÈ›ia de vânzare respectivă, prin strigări succesive de 3 (trei) ori a preÈ›ului de pornire respectiv, cât È™i pentru fiecare pas de licitare, după care lichidatorul judiciar va striga cine oferă mai mult peste preÈ›ul oferit.

CreÈ™terea preÈ›ului oferit de participanÈ›i se va face prin „paÈ™i de licitare” în cuantum de 5% din ultimul preÈ› oferit. Dacă la a treia strigare a ultimului preÈ› oferit nu se oferă o sumă mai mare, lichidatorul judiciar va adjudeca bunul în favoarea participantului respectiv care a oferit ultima sumă.

Adjudecarea se va putea face È™i în situaÈ›ia în care a fost un singur participant la licitaÈ›ia publică cu strigare.

„GaranÈ›ia de participare” depusă de către persoanele care au adjudecat bunul care face obiectul licitaÈ›iei publice cu strigare, va fi considerată avans la plata contravalorii preÈ›ului bunului adjudecat la respectivul termen de licitaÈ›ie publică cu strigare.

Plata sumei reprezentând preÈ›ul adjudecat al bunurilor licitaÈ›iei respective se va face de către persoana adjudecatară în contul bancar de lichidare nr. RO25BUCU1702235341447RON deschis la Alpha Bank S.A. – Sucursala Suceava pe numele debitoarei S.C. Real Construct S.R.L. de către lichidatorul judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. în termen de 10 (zece) zile de la data procesului verbal de licitaÈ›ie.

Plata preÈ›ului adjudecat în „euro” ca urmare a licitaÈ›iei publice cu strigare, se va face de către persoana adjudecatară în „lei” la cursul de schimb valutar al BNR din ziua È›inerii licitaÈ›iei publice cu strigare în care a fost declarat adjudecatar.

După anunÈ›area verbală de către lichidatorul judiciar a câÈ™tigătorului licitaÈ›iei publice, se va întocmi un proces verbal de licitaÈ›ie, care va fi semnat de către lichidatorul judiciar, adjudecatarul bunului care a făcut obiectul licitaÈ›iei publice cu strigare, precum È™i de către ceilalÈ›i participanÈ›i la licitaÈ›ia de la acel termen.

Procesul verbal de adjudecare, în conf. cu art. 852 din Noul Cod de procedura civila, se va întocmi de către lichidatorul judiciar în cel mult 24 de ore de la primirea dovezii în original de achitare a diferenÈ›ei de preÈ› de către adjudecatar cât È™i a confirmării prin extrasul de cont bancar că suma respectivă a intrat în contul de lichidare al debitorului.

 „GaranÈ›ia de participare” depusă de către persoanele care au participat la licitaÈ›ia publică cu strigare È™i care nu au adjudecat bunul care face obiectul licitaÈ›iei, se va restitui acestora în termen de 5 (cinci) zile de la data È›inerii licitaÈ›iei publice cu strigare.

Dacă adjudecatarul nu achită preÈ›ul adjudecat al bunului care a făcut obiectul licitaÈ›iei respective la termenul stabilit prin procesul verbal de licitaÈ›ie, va pierde garanÈ›ia de participare la licitaÈ›ie È™i se va organiza o nouă licitaÈ›ie cu strigare la un alt termen stabilit de lichidatorul judiciar, adjudecatarul fiind obligat la plata sumei reprezentând diferenÈ›a de preÈ› între preÈ›ul adjudecat È™i neachitat de către adjudecatar È™i noul preÈ› obÈ›inut prin vânzarea bunului respectiv la noua licitaÈ›ie, acesta fiind obligat È™i la plata tuturor cheltuielilor generate de organizarea noii licitaÈ›ii, conform art. 770, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă.

Până la predarea dovezii de achitare a preÈ›ului integral È™i a întocmirii actului de adjudecare, adjudecatarul nu va putea exercita atributele de posesie È™i folosință asupra bunului È™i nu va putea efectua nici un act de dispoziÈ›ie materială sau juridică (ex: vânzare, închiriere, etc.).

Adjudecatarul va suporta È™i achita, separat de preÈ›ul licitaÈ›iei, toate cheltuielile cu privire la transferul de proprietate (sumele de bani constând în cheltuieli de manipulare, transport, etc.).

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile care fac obiectul licitaÈ›iei publice cu strigare sunt obligate să informeze în scris È™i motivat lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzarea bunurilor conform publicaÈ›iilor de vânzare, dată după care nu vor mai putea formula pretenÈ›ii cu privire la bunurile care au făcut obiectul vânzării la licitaÈ›ie publică cu strigare.

Dacă atât în perioada programată pentru desfășurarea licitaÈ›iilor publice cât È™i ulterior finalizării perioadei programate pentru licitaÈ›iile publice se vor înregistra cereri de vânzare prin ofertă directă, bunurile vor putea fi valorificate prin această modalitate numai cu informarea È™i aprobarea prealabilă a Adunării Generale a Creditorilor.

Detalii suplimentare referitoare la bunurile mobile supuse vânzării prin licitaÈ›ie publică cu strigare, vor putea fi obÈ›inute de la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L. prin vizionarea documentaÈ›iilor respective, anunÈ›area prezentării la sediul lichidatorului va fi comunicată prin e-mail la adresa electronică office@insolventasuceava.ro sau prin telefon la nr. 0230/22.11.77 È™i nr. 0748/28.22.90.


Data notificare 29/04/2022, ora 08:05  

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

16/08/2023, ora 10:20
Publicatie vanzare terenuri S.C. TEHNO ROVA S.R.L.
detalii
28/07/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
28/07/2023, ora 12:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
09/06/2023, ora 06:20
cerere de oferta evaluare bunuri mobile SC Hidraulica&Diesel SRL
detalii

toate notificările