Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Servicii

Servicii de administrare/lichidare judiciară în caz de insolvență (faliment, reorganizare)

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile. Aceasta este considerată vădită în cazul neplății datoriei față de creditor după 90 de zile de la scadență și iminentă în cazul în care se dovedește că debitorul nu va putea plăti la scadență datoriile exigibile angajate, cu fondurile bănești disponibile la data scadenței.


reorganizare judiciara
Serviciile de administrare judiciară se aplică în cazul în care operatorul economic se află în procedura de reorganizare judiciară sau în perioada de observație.

Procedura de reorganizare judiciară
se aplică persoanei juridice debitoare, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform unui program de plată a creanțelor. Aceasta presupune întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan de reorganizare, care poate să prevadă, împreună sau separat:
» restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului;
» restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;
» restrângerea activității prin lichidarea unor bunuri din averea debitorului.

Perioada de observație este perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii şi data confirmării planului de reorganizare sau, după caz, cea a întrării în faliment, perioadă în care vă putem oferi, în funcţie de natura situaţiei, şi servicii de supraveghere financiară.


În exercitarea calităţii de administrator judiciar avem următoarele atribuţii:
» examinarea situației economice a debitorului și a documentelor depuse și întocmirea şi prezentarea judecătorului sindic a unui raport prin care propunem fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observație în cadrul procedurii generale;
» examinarea activității debitorului și întocmirea şi prezentarea judecătorului sindic a unui raport amănunțit asupra:
      - cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă;
      - existenței premiselor angajării răspunderii acestora;
      - posibilității reale de reorganizare efectivă a activității debitorului;
      - motivelor care nu permit reorganizarea.
» întocmirea actelor care trebuie să însoţească cererea debitorului privind deschiderea procedurii insolvenţei, în cazul în care debitorul nu si-a îndeplinit obligatia respectivă înăuntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor;
» elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului;
» supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului;
» conducerea integrală sau în parte, a activităţii debitorului;
» convocarea, prezidarea şi asigurarea secretariatului şedintelor adunării creditorilor sau ale acţionarilor, asociaţilor ori membrilor debitorului persoană juridică;
» introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, a transferurilor cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
» sesizarea judecătorului-sindic în cazul în care constatăm că nu există bunuri în averea debitorului ori că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative;
menţinerea sau denunţarea unor contracte încheiate de debitor;
» verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, precum şi întocmirea tabelelor creanţelor;
» încasarea creanţelor; urmărirea încasării creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii;
» formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului;
încheierea de tranzactii, descarcărea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale;
sesizarea judecătorului-sindic în legătură cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta;
» inventarierea bunurilor debitorului;
» dispunerea evaluării bunurilor debitorului și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență a unui anunț cu privire la depunerea la dosar a raportului de evaluare.

Serviciile de lichidare judiciară se aplică în cazul în care operatorul economic se află în procedura falimentului.

faliment
Conform legii, procedura falimentului este procedura de insolvenţă concursuală, colectivă şi egalitară, care se aplică debitorului în vederea lichidării averii acestuia pentru acoperirea pasivului, fiind urmată de radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

În exercitarea calităţii de lichidator judiciar avem următoarele atribuţii:
» examinarea activității debitorului asupra căruia se inițiază procedura simplificată în raport cu situația de fapt şi întocmirea şi prezentarea judecătorului sindic a unui raport amănunțit asupra:
      - cauzelor si împrejurărilor care au dus la apariția stării de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă;
      - existenței premiselor angajării răspunderii acestora.
» conducerea activităţii debitorului;
» introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase, a transferurilor cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a constituirii unor garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor;
» aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea măsurilor corespunzatoare pentru conservarea lor;
» denunţarea unor contracte încheiate de debitor;
» verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiecţiuni la acestea, precum şi întocmirea tabelelor creanţelor;
» urmărirea încasării creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta înaintea deschiderii procedurii, încasarea creanţelor; formularea şi susţinerea acţiunilor în pretenţii pentru încasarea creanţelor debitorului;
» primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului;
vânzarea bunurilor din averea debitorului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
» încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale sub condiţia confirmării de către judecătorul-sindic;
» sesizarea judecătorului-sindic cu orice problemă care ar cere o soluţionare de către acesta;
orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecatorul-sindic.

Ultima actualizare: 29.10.2013

Noutăți

20.07.2022
ANPCNoi reglementări de la ANPC, în ceea ce priveşte procedurile de soluționare alternativă a litigiilor şi insolvență a persoanelor fizice
www.anpc.ro


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/insolven/public_html/includes/db.php on line 43
16/08/2023, ora 10:20
Publicatie vanzare terenuri S.C. TEHNO ROVA S.R.L.
detalii
28/07/2023, ora 12:25
Vanzare bunuri mobile S.C. Diadekonmat S.R.L.
detalii
28/07/2023, ora 12:10
Publicatie de vanzare bunuri mobile .S.C. LEVI-S COM PRODUCTIE S.R.L.
detalii
09/06/2023, ora 06:20
cerere de oferta evaluare bunuri mobile SC Hidraulica&Diesel SRL
detalii

toate notificările