Cabinet Individual de Insolventa Suceava - Serban Mihaiela Gabriela

Şcheia, Str. Teilor nr. 2 (lângă Piscina Titanic)
Telefon: +4 0230 22 11 77
insolventasuceava@gmail.com
servicii de prevenire a starii de insolventa

Prevenirea stării de insolvenţă

În cazul în care un operator economic se găsește în dificultate, fără a se afla însă în stare de insolvență, este indicat ca acesta să solicite serviciile de prevenire a stării de insolvență...

detalii
procedura insolventei

Procedura Insolvenței

Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile...

detalii
lichidare voluntara

Lichidare voluntară

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul...

detalii

Servicii

Servicii de lichidare voluntară/amiabilă

Serviciile de lichidare voluntară/amiabilă sunt servicii aplicabile în afara procedurii insolvenţei, procedura de lichidare amiabilă fiind demarată la iniţiativa şi sub controlul asociaţilor/acţionarilor/membrilor persoanei juridice.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în societăţile în nume colectiv, în comandită simplă şi în cele cu răspundere limitată, asociaţii pot hotărî, o dată cu dizolvarea, cu cvorumul şi majoritatea prevăzute pentru modificarea actului constitutiv, şi modul de lichidare a societăţii, atunci când sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii. De asemenea, prin votul unanim al asociaţilor se poate hotărî şi asupra modului în care activele rămase după plata creditorilor vor fi împărţite între asociaţi. În lipsa acordului unanim privind împărţirea bunurilor, va fi urmată procedura lichidării.

În calitate de persoană desemnată să solicite lichidarea voluntară a unui operator economic, atribuţiile noastre constau în oferirea de consultanţă privitoare la procedura ce urmează să se desfăşoare solicitanţilor şi depunerea documentaţiilor solicitate prin lege în acest sens în cele două etape de parcurs şi anume: » etapa de dizolvare şi lichidare;
» etapa radierii.

Ultima actualizare: 29.10.2013

ProEuroCont Expert - Servicii Contabilitate Suceava
» Consultanţă fiscală
» Servicii de contabilitate
» Audit & Expertiză
» Evaluări
» Infiinţări firme
» Resurse umane
» Recuperări creanţe
www.proeurocont.ro


Buzatu & Asociatii


Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru pentru a primi direct pe e-mail ultimele notificări şi bunuri scoase la vânzare.

 

abonare


Notificări

20/09/2018, ora 10:00
ANUNT ANGAJARE JURISCONSULT
detalii
24/08/2018, ora 13:20
Publicatie vanzare bunuri imobile - SC Security Lavy Det SRL - L13
detalii
17/01/2018, ora 12:05
Anunt selectie prestatori servicii de prelucrare si depozitare arhivistica
detalii
04/01/2018, ora 12:05
Publicatie vanzare teren SC Everything SRL
detalii

toate notificările